Repertoarkrav improvisert musikk / jazz

Disse kravene gjelder for

  • Kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz
  • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk – jazz/pop/rock

Samme repertoarkrav gjelder for søkere til 1. og 2. avdeling.

Søkere på akkordinstrumenter/bass/slagverk skal kunne vise sine kvalifikasjoner både som solister og akkompagnatører i alle prøvene nedenfor.

Om kompgruppe og utstyr

I 1. runde av opptaksprøven du spille med kompgruppen fra musikkhøgskolen. Deler av repertoaret kan framføres solo.

I 3. runde kan du, dersom du ønsker det, stille med egen kompgruppe. Gruppa må ikke telle mer enn fem personer inkludert deg selv. Du må selv dekke alle utgifter til en slik gruppe.

Til bruk for en eventuell egen gruppe stiller høgskolen følgende utstyr til disposisjon:

  • Bassforsterker
  • Gitarforsterker
  • Piano
  • Trommesett
  • PA med mikrofoner

Det er ikke adgang til å benytte privat forsterkerutstyr eller trommesett ved bruk av egen gruppe. Det er minimal tid til rigging og det er ikke anledning til lydprøve. Vi anbefaler derfor søkerne om å holde seg til en så enkel ramme som mulig. Vi gjør spesielt oppmerksom på at prøveplanen for opptaksprøvene ikke under noen omstendighet kan endres som en følge av dette. Dersom søkerens egen gruppe ikke kan stille på det oppsatte tidspunkt, må søkeren bruke kompgruppa som høgskolen stiller til disposisjon.

Repertoar til opptaksprøven

Selvvalgt prøvespillprogram

Du skal forberede et prøvespillprogram på ca. 15–20 minutter til opptaksprøven. Velg det repertoaret du selv trives best med, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise fram er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. For søkere til kandidatstudiet i utøving forutsettes det at prøven viser ferdigheter innen improvisasjon. Dette er også ønskelig for søkere til kandidatstudiet i musikkpedagogikk, men ikke noe absolutt krav.

Før repertoaret opp i følgeskjema og last opp noter (f.eks. besifret melodilinje) og gjerne også lydopptak som kompgruppa kan lytte til. Vi ber søkeren være spesielt nøye med dette. Notene må være lette å lese/tolke, og lastes opp i PDF-format i Søknadsweb. Lydopptak lastes opp i Søknadsweb i mp3-format.

Hvis du kommer videre fra første runde

Utfyllende enkeltoppgaver

Dersom juryen ønsker det, kan du i tillegg bli gitt mindre enkeltoppgaver innen for eksempel improvisasjon, imitasjon, rytmikk eller gehør.

Innstuderingsoppgave

Søkere til kandidatstudiet i utøving skal gjøre oppgave a). Søkere til kandidatstudiet i musikkpedagogikk kan velge mellom oppgave a) og b).

a) Du skal lage en «minikomposisjon» eller improvisasjon ut fra ett eller flere av følgende elementer: motiv – akkordrekke – melodi – rytmemønster – beskrivelse av et forløp.

b) Du skal forberede et enkelt arrangement over en utlevert besifret melodi.

Innstuderingsoppgaven kan utføres solo eller sammen med ett eller flere instrumenter fra den tilstedeværende kompgruppen (piano, bass, trommer).

Prima vista-spill (gjelder ikke kandidatstudiet i musikkpedagogikk)

Oppgave som består av å spille/synge melodi og eventuelt akkordskjema/-rytmemønstre fra bladet.

> Tilbake til toppen

Sist oppdatert: 15. oktober 2019