Repertoarkrav klassisk

Disse kravene gjelder for

 • Kandidatstudiet i utøving - klassisk
 • Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå
 • Kandidatstudiet i dirigering

Noen instrumenter har egne krav for 2. avdeling/påbygging. For de instrumentene dette gjelder finner du en egen oppføring for 2. avdeling i listen under.

Om akkompagnement

Du må laste opp akkompagnementsnoter til selvvalgt verk innen 15. desember for å få akkompagnatør fra høgskolen. Du trenger ikke å laste opp noter til obligatoriske verker. Du får ikke prøvetid med akkompagnatøreren.

Stiller du med egen akkompagnatør, må denne være disponibel hele opptaksuka. Vi kan ikke ta hensyn til eksterne akkompagnatører i planleggingen av opptaksprøvene. En og samme eksterne akkompagnatør kan av praktiske årsaker kun akkompagnere et fåtall søkere.

Repertoarkrav

Ta kontakt med opptak@nmh.no hvis du ikke finner ditt instrument på listen.

Akkordeon

 1. Obligatorisk verk: En sonate av D. Scarlatti, eller J.S.Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier
 2. Et selvvalgt originalskrevet verk med vanskelighetsgrad minst som T. Lundquist: Sonatina Piccola
 3. Ett eller flere selvvalgte verk

Basstrombone

Se trombone.

Blokkfløyte

 1. Sonate eller suite fra perioden 1700-1750 for altblokkfløyte og generalbass (f.eks. G.F. Händel, G.Ph. Telemann, B. Marcello)
 2. Ricercare/diminusjonsverk/variasjonsverk fra perioden 1550-1660 for sopranblokkfløyte eller G-altblokkfløyte. Solo eller med akkompagnement (f.eks. J. van Eyck, G. Bassano, A. Virgiliano, D. Ortiz)
 3. Selvvalgt soloverk komponert etter 1950.

Bratsj - 1.avdeling

 1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter. Spilles utenat.
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz). Spilles utenat.
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Dont, Wieniawski eller Kreutzer)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Bratsj - 2. avdeling

 1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter. Spilles utenat.
 2. 1. sats med kadens fra Hoffmeisters bratsjkonsert i D-dur eller C. Stamitz bratsjkonsert i D-dur, eller 1. sats fra Schuberts Sonate for arpeggione. Spilles utenat.
 3. Et selvvalgt verk, gjerne fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont, Rode eller Kreutzer)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Cello – 1. avdeling

 1. En sats fra en av Bachs solosuiter
 2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Cello – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: To satser fra en av J.Haydns cellokonserter.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.

Cembalo

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825.
 2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti.
 3. Et selvvalgt verk.

Eufonium – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats.
 2. To kontrasterende satser fra en barokksonate.
 3. Et selvvalgt verk eller en etyde.
 4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B.

Eufonium – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: B. Bowen: Euphonium Music, 1. og 2. Sats.
 2. To kontrasterende satser fra en barokksonate.
 3. Et selvvalgt verk eller en etyde.
 4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B.

> Tilbake til toppen

Fagott – 1. avdeling

 1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter: nr. 5 i d-moll (Pincherle 282), nr. 7 i a-moll (Pincherle 72), nr. 14 i c-moll (Pincherle 432), eller nr. 17 i C-dur (Pincherle 45).
 2. To etyder av middels vanskelighetsgrad.
 3. Et selvvalgt verk.

Fagott – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: To satser fra fagottkonsert av W.A. Mozart eller C.M. von Weber.
 2. To etyder av middels vanskelighetsgrad.
 3. Et selvvalgt verk.

Fiolin – 1. avdeling

 1. En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer. Spilles utenat.
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn) Spilles utenat.
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont, Kreutzer eller Rode)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Fiolin – 2. avdeling/påbygging

 1. En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer. Spilles utenat.
 2.  Første sats med kadens fra en av W.A. Mozarts fiolinkonserter n.3, 4 eller 5. Spilles utenat
 3. Et selvvalgt verk med teknisk preg, gjerne fra romantikken eller nyere tid.
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont, Rode eller Kreutzer) .
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.).

Fløyte – 1. avdeling

 1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i h-moll BWV 1030, eller 1. og 2. sats av Händels Sonate i G-dur
 2. En hurtig sats fra Mozarts fløytekonsert i G-dur eller D-dur
 3. Enten Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enesco: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo
 4. Et nyere verk for solo fløyte, komponert etter 1950 
 5. Et selvvalgt verk

Fløyte – 2. avdeling/påbygging

 1. W. A. Mozart: Konsert nr 1 i G dur eller 2 i D dur, 1.sats m/kadens
 2. Ph. Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L. Ganne: Andante et Scherzo
 3. Jaques Ibert: Concerto, 3.sats
 4. Et solostykke komponert etter 1950

Gitar

 1. To etyder fra F. Sor op. 6 eller 29, eller M. Carcassi op 60.
 2. En sats fra en suite eller sonate for lutt, fiolin eller cello av J.S. Bach.
 3. En etyde eller et preludium (nr. 2, 4 eller 5) av H. Villa-Lobos
 4. Ett eller flere selvvalgte verker på minimum ca. 10 min.

Programmet må inneholde musikk av ulik karakter, både langsomme og hurtige stykker, og de selvvalgte verkene må ha en vanskelighetsgrad som minst tilsvarer de nevnte eksemplene på obligatoriske stykker.

Harpe

 1. Et fransk impresjonistisk verk
 2. En etyde av Dizi eller Posse
 3. Et selvvalgt verk komponert etter 1960
 4. Et verk fra barokken

Horn – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering. 

> Tilbake til toppen

Horn – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: W.A. Mozart: Hornkonsert i Ess-dur, KV 495 (hele konserten).
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger (to oktaver, alle tonearter), samt prøve på transponering.

Klarinett – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino.
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73.
 3. Et selvvalgt verk.

Klarinett – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Konsert for klarinett og orkester nr 1 i f-moll, 1. sats.
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73.

 3. Et selvvalgt verk.

Klaver

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier.
 2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2).
 3. Et romantisk eller impresjonistisk verk.
 4. Et selvvalgt verk.

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Kontrabass – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats
 2. Obligatorisk verk: C.D. von  Dittersdorf: Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats
 3. Et selvvalgt verk

Kontrabass – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: S. Koussevitskij: Konsert for kontrabass, 1. sats.
 2. Obligatorisk verk: C.D. von Dittersdorf: Konsert for kontrabass, 1. sats.

 3. Et selvvalgt verk.

Obo – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: J. Haydns Konsert i C-dur, 1. sats.
 2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller Vivaldi: Konsert i a-moll, 1. og 2. sats.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14.

Obo – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: W.A. Mozart: Obokonsert, 1. sats, eller J. Kvandal: Obokonsert, 1. sats.
 2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll eller G.F. Händel: Konsert i g-moll, 1. og 2. sats.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.

 4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14.

> Tilbake til toppen

Orgel

 1. Et verk av Bach av 10-15 minutters varighet, f.eks. et større Preludium og fuge 
 2. Et verk fra romantikken, f.eks. et større stykke av C. Franck

 3. Et verk fra 20. århundre

Sang – 1. avdeling

 1. En sang eller arie fra barokken.
 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode.
 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950.
 4. En opera- eller oratoriearie.
 5. En sang uten akkompagnement.
 6. Opplesning av et selvvalgt dikt.
 7. Selvvalgt stykke på klaver.

Til første runde av opptaksprøvene framføres 2 sanger: En fra punkt 3 og en fra punkt 4. Markér på følgeskjemaet hvilke to sanger som framføres i 1. runde.

Sang – 2. avdeling/påbygging

 1. En sang fra barokken
 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode
 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950.
 4. En opera- eller oratoriearie
 5. En sang uten akkompagnement
 6. Opplesning av et selvvalgt dikt
 7. Selvvalgt stykke på klaver
 8. Prima vista-spill på klaver: Akkompagnere en tysk lied på klaver, som f.eks. Schubert: Frühlingstraum eller Schumann: Wenn ich in deine Augen seh’

Til første runde av opptaksprøvene framføres 2 sanger: En fra punkt 3 og en fra punkt 4. Markér på følgeskjemaet hvilke to sanger som framføres i 1. runde.

Saksofon – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: A. Glazunov: Concerto, fra begynnelsen til tall 22 eller Bernhard Heiden: Sonata für Altsaxophon und Klavier, 1. sats (Schott).
 2. En middels vanskelig etyde (Ferling e.l.).
 3. Et selvvalgt verk.

Saksofon – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: A. Glazunov: Concerto eller Lars-Erik Larsson: Konsert (Gehrmans).
 2. G.F. Händel: Sonate nr 3 (op 1, nr 12) (Arr. Rascher-Chappell Edition).

 3. Et selvvalgt verk

Slagverk

 1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:
  - et stykke for lilletromme
  - et stykke for pauker
  - et stykke for melodisk slagverk
  - ev. et stykke for multioppsett.

 2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca 4 uker før opptaksprøven.

> Tilbake til toppen

Trombone 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88.
 2. Ett av følgende verker:
  • J.E. Galliard: Sonate nr 5
  • L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7
  • C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144
  • N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#)

Trombone – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: F. David: Konzertino für Posaune i Ess-dur, op 4, 1. og 2. sats.
 2. Ett av følgende verker: L. Gröndahl - Concerto, S. Stojowski - Fantasia, L-E Larsson - Concertino eller P. Hindemith - Sonata 
 3. Et selvvalgt verk.

 4. Kjennskap til bass-, alt- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#).

Basstrombone

 1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement).
 2. Ett av følgende verker:
  - McCarty: Sonata, eller
  - E. Bozza: Allegro et Finale, eller
  - W. Hartley: Sonata Breve, eller
  - G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver).

 3. Et selvvalgt verk.

Trompet – 1. avdeling

 1. Francis Thomé: Fantasie

 2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2

 3. Et selvvalgt soloverk.

Trompet – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: J.N. Hummel: Trompetkonsert, 1. og 2. sats.
 2. H. Purcell: Sonate i D-dur, spilt i originaltoneart på D-trompet eller piccolotrompet.
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.

 4. Prøve på transponering.

Tuba – 1. avdeling

 1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister).
 2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger i dur og moll. (Spilles over to oktaver).

Tuba – 2. avdeling/påbygging

 1. Obligatorisk verk: R. Vaughan Williams: Concerto for bass-tuba, 1. og 2. sats.
 2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger i dur og moll. (Spilles over to oktaver).

> Tilbake til toppen

Sist oppdatert: 15. oktober 2019