Søknad og opptaksprøver - det frie kandidatstudiet

Søknadsfrist

15. desember 

Opptaksprøver

Uke 11 (9. – 13. mars 2020)

Om studieprogrammet

Det frie kandidatstudiet

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl 23.59 

Viktige datoer i søknadsprosessen

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15.desember:

 • Bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005
 • Evt. dokumentasjon på språkkunnskaper (innen 1. februar)
 • Bilde av deg selv
 • Prosjektbeskrivelse inkludert vedlegg (se under)

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Beskrivelse av mål og ønsker for studiet.
  • Ønsker du å jobbe med ulike stilarter/disipliner?
  • Ønsker du å jobbe både som komponist og utøver?
  • Ønsker du å kombinere flere instrumenter eller teknikker?
  • Hvilke tanker har du om hvordan prosjektet ditt kan utvikle seg til et helhetlig, kunstnerisk uttrykk?
 • Redegjørelse for din musikkfaglige kompetanse.
 • Å studere på FRIKA krever stor grad av selvstendighet. Beskriv dine forutsetninger for å gjennomføre det frie kandidatstudiet

Prosjektbeskrivelsen må være grundig gjennomarbeidet. Innspilt materiale (lyd/video), tekst, komposisjoner, arrangementer eller liknende skal legges ved. Alt materiale kan enten lastes opp i SøknadsWeb eller linkes til i følgeskjemaet, dersom du har gjort filene tilgjengelige gjennom Vimeo, SoundCloud etc. Lydfiler som lastes opp i SøknadsWeb skal være i mp3-format.

Opptaksprøvene

Opptaksvurderingen går over tre runder.

1. runde - i forkant av uke 11

En opptaksjury går gjennom søknaden med vedlegg og vurderer om du er kvalifisert til å gå videre til 2. runde. Søknaden blir avvist dersom mål og ønsker lar seg realisere innenfor ett av de andre kandidatstudiene.

2. runde - tirsdag uke 11

Dersom du går videre fra 1. runde innkalles du til skriftlig prøve i teori og gehør ved Musikkhøgskolen tirsdag i uke 11.

3. runde - individuell innkalling

Består du 2. runde, blir du innkalt til intervju og ytterligere praktiske opptaksprøver. De praktiske prøvene vil bli individuelt tilrettelagt til ditt kompetanseområde og profilen på studiet du har ønsket.

Sist oppdatert: 15. oktober 2019