Krav til språkkunnskaper

Studenter som tas opp ved Norges musikkhøgskole må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. 

Dokumentasjon av norskkunnskaper

For søkere til kandidatstudiene (1. avdeling) og andre studieprogrammer med norsk som undervisningspråk

Kunnskaper i norsk språk testes gjennom intervju under opptaksprøvene. Det forventes et nivå som tilsvarer nivå B1 i European language levels (CEFR)Norskprøven nivå B1 (tidligere norskprøve 3) eller høyere er også gyldig dokumentasjon av norskkunskaper. NB! For opptak til musikkpedagogiske og musikkterapeutiske studier gjelder egne krav som står beskrevet nedenfor.

For musikkpedagogiske og musikkterapeutiske studier

Søkere med utenlandsk utdanning tilsvarende videregående skole fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk for opptak til følgende studier:

 • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk
 • Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk
 • Mastergradsstudiet i musikkterapi
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Videreutdanning i musikk og helse

Kunnskaper i norsk må dokumenteres med én av følgende prøver:

 • Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tatt ved universitet eller høyskole
 • Bestått (450 poeng) skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»)
 • Norskprøve nivå B2 (tilbys fra november 2015)

Dokumentasjon av engelskkunnskaper

Alle internasjonale søkere og søkere med videregående skole fra land utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper. I GSU-listen finner du opplysninger om de enkelte land. Dersom du har hatt 7 år med engelskundervisning i grunnskolen og oppfyller visse andre kriterier som er oppgitt i GSU-listen, fyller du kravet til engelskkunnskaper. Du må da legge frem detaljert karakterutskrift som viser dette. Du kan også dokumentere engelsk språknivå på en av følgende måter:

 • Engelsk i norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med minst 500 poeng på den papirbaserte eller 60 poeng på den internettbaserte testen
 • IELTS (International English Language Testing Service), academic test med 5,0 eller bedre
 • Cambridge ESOL Examinations:
  • First Certificate in English
  • Certificate in Advanced English
  • Certificate of Proficiency in English

Kravet til engelsk er også dekket hvis du kan dokumentere at du

 • har fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur
 • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

Studieprogram som kan gjennomføres med engelsk som undervisningsspråk:

 • Diplomstudiet i utøving
 • Mastergradsstudiet i utøving
 • Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - klassisk
 • Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi
 • Mastergradsstudiet i komposisjon
 • Mastergradsstudiet i dirigering
 • Påbyggingsstudiet i utøving på bachelornivå - klassisk

2. avdeling av følgende studieprogram kan også gjennomføres med engelsk som undervisningsspråk:

 • Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz
 • Kandidatstudiet i utøving - klassisk
 • Kandidatstudiet i dirigering
 • Det frie kandidatstudiet

Spørsmål?

opptak@nmh.no

Tlf +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Sist oppdatert: 20. februar 2017