Generell introduksjon til språkkrav

Ulike språkkrav gjelder for de ulike studiene ved Norges musikkhøgskole, avhengig av om undervisning og pensum er på norsk eller engelsk.

For at du skal vite hvilke språkkrav som gjelder for studiet/studiene du søker deg til, må du klikke deg inn på lenkene under. Søker du flere studier, vær oppmerksom på at disse kan ha ulike krav, så sjekk alle.

Dersom du trenger å gjennomføre en språktest, sørg for å melde deg opp til en så fort som mulig for å sikre deg en plass.

Fristen for å levere dokumentasjon på språkkunnskaper, der det er påkrevd, er 1. februar 2020 for bachelor- og mastersøkere, og 15. april 2020 for videreutdanningssøkere (samme som søknadsfristen). Søkere som ikke oppfyller nødvendige krav kan ikke bli tatt opp til studiet.

Vennligst last opp språkbevis i Søknadsweb sammen med de andre dokumentene dine.

Studier på bachelornivå

Kandidatstudiet i utøving
Påbyggingstudium i utøving – ett år
Kandidatstudiet i musikkpedagogikk
Kandidatstudiet i dirigering
Kandidatstudiet i komposisjon
Kandidatstudiet i kirkemusikk
Det frie kandidatstudiet (FRIKA)
Pianostemmer (søknadsfrist 15. april)

Studier på masternivå

Diplomstudiet i utøving
Masterstudiet i utøving
European Chamber Music Master (ECMAster)
Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - ett år
Masterstudiet i utøvende musikkteknologi og elektroakustisk komposisjon
Masterstudiet i dirigering
Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå - ett år
Erfaringsbasert master i kirkemusikk
Masterstudiet i komposisjon
Masterstudiet i musikkteori
Masterstudiet i musikkpedagogikk
Masterstudiet i musikkterapi

Videreutdanninger

Musikk og helse

Spørsmål?

opptak@nmh.no
T. + 47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Sist oppdatert: 14. oktober 2019