Krav til engelske språkkunnskaper

Alle internasjonale søkere og søkere med videregående skole fra land utenfor Norden må dokumentere engelskkunnskaper.

Finn opplysninger om de ulike land i GSU-listen.

Dersom du har hatt 7 år med engelskundervisning i grunnskolen og oppfyller visse andre kriterier oppgitt i GSU-listen, oppfyller du kravet til engelskkunnskaper. Du må da legge frem detaljert karakterutskrift som viser dette.

Du kan også dokumentere engelsk språknivå på en av følgende måter:

 • Engelsk i norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig
 • TOEFL med minst 500 poeng på den papirbaserte eller 60 poeng på den nettbaserte testen.
 • IELTS Academic test med 5.0 eller bedre
 • PTE Academic, med 51 eller bedre.
 • Cambridge ESOL Examinations:
  • First Certificate in English
  • Certificate in Advanced English
  • Certificate of Proficiency in English

Kravet til engelsk er også dekket hvis du har:

 • en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur
 • minst ett års universitetsstudier i et av disse landene: Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA, med engelsk som undervisningsspråk
 • Fullført en engelskspråklig mastergrad
Sist oppdatert: 8. oktober 2019