Krav om norskkunnskaper for søkere til pedagogiske og terapeutiske studier

Av praktiske årsaker er kravene til norskkunnskaper hos søkere til disse studiene høyere enn for søkere til andre studier.

Norskkunnskaper må dokumenteres på et av følgende vis:

  • Bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole
  • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved et norsk universitet
  • Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, ved et norsk universitet eller høyskole
  • Bergenstesten, skriftlig test i norsk, høyere nivå, bestått (450 poeng)
  • Norskprøve nivå B2

Søkere fra skandinaviske land med svensk eller dansk som førstespråk trenger ikke dokumentere norskkunnskaper, men vi gjør oppmerksom på at undervisningen vil foregå på norsk.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019