Krav om norskkunnskaper

For søkere til alle kandidatstudier bortsett fra musikkpedagogikk, forventes et nivå av norskkunnskaper som tilsvarer B1 i European language levels (CEFR). 

Søkeren må dokumentere norskkunnskaper på en av følgende måter:

  • Intervju under opptaksuken
  • Dokumentasjon på bestått norskprøve B1 (tidligere B3)

For søkere fra nordiske land er det ikke nødvendig å dokumentere norske språkkunnskaper.

2. avdeling av følgende studieprogram kan også gjennomføres med engelsk som undervisningsspråk:

  • Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz
  • Kandidatstudiet i utøving - klassisk
  • Kandidatstudiet i dirigering
  • Det frie kandidatstudiet

Se egne sider for krav til engelskkunnskaper.
 

Sist oppdatert: 8. oktober 2019