Krav til norskkunnskaper

Av søkere til alle kandidatstudier bortsett fra musikkpedagogikk, forventes et nivå av norskkunnskaper som tilsvarer B1 i European language levels (CEFR). 

Søkeren må dokumentere norskkunnskaper på en av følgende måter:

  • Intervju under opptaksuken.
  • Dokumentasjon på bestått norskprøve B1 (tidligere B3).

For søkere fra nordiske land er det ikke nødvendig å dokumentere norske språkkunnskaper.

Ny ordning for internasjonale søkere

Det er nylig vedtatt at fra høsten 2020 vil NMH tilby et begrenset antall nye studenter på Kandidatstudiet i utøving – klassisk muligheten til å studere på engelsk. 

Søker du om dette, må du dokumentere engelskkunnskaper, samt delta på et norsk språkkurs over tre uker før semesterstart.

2. avdeling av følgende studieprogram kan også gjennomføres med engelsk som undervisningsspråk:

  • Kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz
  • Kandidatstudiet i utøving – klassisk
  • Kandidatstudiet i dirigering
  • Det frie kandidatstudiet

Se da egne sider for krav til engelskkunnskaper.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019