Søknad og opptaksprøver - påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå

Søknadsfrist

15. desember i SøknadsWeb

Opptaksprøver

Uke 11 (9. – 13. mars 2020)

Om studieprogrammet

Påbyggingsstudium i utøving

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du trenger å laste opp.
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl. 23.59

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15.desember:

  • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005
  • Klavernoter (PDF/JPG-format) til selvvalgt verk dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH
  • Detaljert liste over innstudert repertoar
  • Bilde av deg selv

Repertoarkrav

For søkere til påbyggingsstudiet gjelder tilsvarende repertoarkrav som for søkere til 2. avdeling på kandidatstudiet i utøving, klassisk.

Studer repertoarkravene for ditt instrument og før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Dette gjelder både selvvalgte og obligatoriske verker. Ikke alle instrumenter har obligatoriske verker. Repertoaret er bindende og kan ikke endres.

Opptaksprøvene

Opptaksprøvene går over to runder i uke 11. Søkere som består 1. runde går videre til 2. runde. Det er viktig at søkerne er forberedt på å stille til opptaksprøve hvilken som helst dag i prøvespillsuken.

1. runde - mandag uke 11:

Her framfører du ca 10 minutter av repertoaret du har satt opp. Klassiske sangere krysser av i følgeskjemaet for de to sangene som skal fremføres i første runde (se repertoarkrav).

2. runde - fra ettermiddag tirsdag til eventuelt fredag uke 11:

Her framfører du mer av repertoaret du har satt opp. Prøven omfatter i tillegg innstuderingsoppgave og prima vistaspill/-sang.

Juryen kan også prøve andre generelle musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter av praktisk eller teoretisk art.


Praktisk informasjon om opptaksprøvedagene

Sist oppdatert: 8. oktober 2019