Praktisk informasjon om opptaksprøvene for bachelor

Informasjon om opptaksprøvene for bachelorstudier

Bruk hurtiglenkene for å finne informasjon:

 

1. runde, mandag uke 11

Søkere til kandidatstudiene i utøving, kirkemusikk, musikkpedagogikk og/eller dirigering innkalles til en instrumental/vokal prøve. Søkerne kalles inn i puljer til samme frammøtetidspunkt og får da vite hvert sitt nøyaktige prøvetidspunkt. Førstemann skal spille umiddelbart og alle søkerne må derfor være klare med hele repertoaret sitt for prøvespillet på frammøtetidspunktet. Juryen velger ut ca. ti minutter av søkerens repertoar som de vil høre.

Juryenes innstillinger om hvem som er godkjent for videre prøver blir slått opp i første etasje i løpet av ettermiddagen og kvelden. Du bør møte fram selv for å se på listene istedenfor å ringe. Sentralbordet vil imidlertid være betjent fram til kl. 22.00, men vi understreker at vi ikke kan ta ansvar for misforståelser som kan oppstå når opplysninger skal formidles per telefon. De som har søkt om opptak til flere studier må undersøke alle innstillingene. Listene kan komme svært sent på mandag kveld og det kan bli nødvendig å komme tilbake/ringe før kl. 09.00 på tirsdag for å sjekke lister.

> Tilbake til toppen

2. runde, tirsdag uke 11

Søkere som kommer videre etter første runde, samt søkere til kandidatstudiet i komposisjon som får godkjent sine innsendte hjemmeoppgaver, skal møte til prøve i gehør og musikkteori. Prøven begynner tirsdag fra kl. 09.00 og foregår i Biblioteket i andre etasje. Ta med egen datamaskin og høretelefoner. Du vil få en egen innkalling til denne prøven med mer informasjon. Søkere som har bestått frivillig forhåndsprøve skal ikke møte til ny prøve.

Søkere til andre avdeling av kandidatstudiene samt påbyggingsstudiet i utøving skal ikke møte til prøvene i gehør og musikkteori.

Søkere til kandidatstudiet i musikkpedagogikk skal i tillegg ha en egen gruppeprøve tirsdag ettermiddag. Tid og sted blir kunngjort med eget oppslag tirsdag morgen.

Søkere til kandidatstudiet i dirigering som blir godkjent etter den instrumentale/vokale prøven, skal ha første dirigeringsprøve tirsdag ettermiddag. Tid og sted blir kunngjort med eget oppslag tirsdag morgen. De dirigeringssøkerne som går videre til tredje runde blir kunngjort med eget oppslag tirsdag kveld.

> Tilbake til toppen

3. runde, tirsdag ettermiddag til ev. fredag i uke 11

Det blir satt opp lister tirsdag morgen (tirsdag kveld for dirigeringssøkerne) med opplysninger om hvor og når søkerne skal møte fram til opptaksprøvens tredje runde. Vi gjør oppmerksom på at tredje og siste prøve kan være enten tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag. Har du kommet videre til tredje runde på flere studier, kan du ha prøver på flere forskjellige dager. 

> Tilbake til toppen

Øving og lokaler

Opptaksprøvene blir holdt på Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, 100 meter fra Majorstua T-banestasjon. Skolen er åpen fra 07.00 til 22.00.Det vil bli mulig å benytte øverommene i 5 etasje ca. 30 minutter i forkant av ditt prøvespill. Vær ute i god tid og ta hensyn til hverandre. Henvend deg direkte til vakt i 5 etg. Ved heisen ved resepsjonen/inngangen er det et kart over byggene til Musikkhøgskolen. 3-sifrede romnummer er rom i 1. hus, mens 4- og 5-sifrede nummer er rom i 2. hus. Husene er forbundet med gangbro i tredje etasje og gjennomgang i underetasjen.

Møt fram i god tid til prøvene. Legg nøye merke til hvilket rom prøven skal foregå i.

> Tilbake til toppen

Akkompagnatører/ kompeband

Høgskolen sørger for akkompagnatører/kompeband til de søkerne som har krysset av i følgeskjemaet at de ønsker akkompagnatør/komp fra høgskolen, og som har lastet opp noter innen 20. desember. Det blir ikke anledning til å øve sammen med akkompagnatøren/bandet før opptaksprøven. Vi minner om at egen akkompagnatør/band må være tilgjengelige hele uka og at vi ikke kan tilpasse prøvetidspunktene for disse.

> Tilbake til toppen

Endring av prøvetidspunkt

Det er ikke mulig å ta hensyn til alle individuelle ønsker om prøvetidspunkt. Vi må forutsette at alle søkerne møter til de tidspunktene de er innkalt til. På grunn av den tette prøveplanen som er satt opp, må vi ta forbehold om forsinkelser.

Utsatt opptaksprøve

Søkere som ikke kan gjennomføre prøvene på grunn av sykdom, må umiddelbart melde fra til Musikkhøgskolen. Dersom sykdommen dokumenteres med legeattest, kan det søkes spesielt om å få gjennomføre prøven senere. Utsettelse av andre årsaker kan ikke påregnes. Norges musikkhøgskole har ingen mulighet for å holde av studieplasser til søkere som ber om utsatt prøve. Søkere vil derfor bare bli innkalt til utsatt prøve dersom det er ledig plass etter ordinært opptak.

> Tilbake til toppen

Tilbud om opptak

Resultatene fra opptaksprøvene publiseres på Søknadsweb onsdag 18. mars kl. 15.00.

Det vil ikke bli gitt opplysninger om resultat av opptaksprøven over telefon.

Mer informasjon

Søkere som har behov for mer informasjon eller hjelp med noe i forbindelse med opptaksprøven, kan henvende seg til resepsjonen ved inngangen.

> Tilbake til toppen

Sist oppdatert: 10. oktober 2019