Veiledning til Søknadsweb

Les denne veiledningen før du starter søknadsprosessen.

1. Innlogging

Logg deg inn enten ved å bruke ID-portalen fra Difi, eller fanen "Fødselsnummer og PIN". Søknadsweb krever at du logger deg inn med personnummer (11 siffer). Har du søkt på NMH før, vil Søknadsweb huske personnummeret og PIN-koden din.

Hvis du er ny søker, trykker du på Registrer ny bruker. Du vil bli bedt om å oppgi navn, personnummer, e-postadresse og en PIN-kode på fire siffer. Du bestemmer selv PIN-koden. Husk å notere deg hva den er. Hvis du glemmer PIN-koden, kan du få den oppgitt via e-post.

2. Min profil

I det første bildet du kommer til i Søknadsweb, skal du fylle ut opplysninger om adresse, telefon, e-post, ønsket målform og lignende.

Dersom du bor i utlandet når du søker opptak, kan du klikke på "Utenlandsk adresse og telefon" for å få frem et adresseformat som passer bedre for utenlandske adresser.

NB! Sørg for at adressen du har oppgitt gjelder for hele søknadsperioden. Vær nøye med utfylling av e-postadresse.

Du vil bli spurt om du har høyere utdanning fra en annen institusjon, og om du ønsker utveksling av eksamensresultater med andre institusjoner. Dersom du svarer "Ja" på dette, kan vitnemålet ditt hentes inn elektronisk dersom det finnes tilgjengelig.

NB! Dersom du ikke får opp noen vitnemål selv om du har klikket "Ja", må du laste dem opp selv.

3. Ny søknad

Velg mellom følgende alternativer:

  • Bachelornivå (kandidatstudier)
  • 2. avdelings-/påbyggingsstudier på bachelornivå
  • Masternivå 
  • Videreutdanning

Dersom du skal søke på både bachelornivå og 2. avdelings-/påbyggingsstudier, eller både bachelor- og masterstudier, må du opprette en ny søknad for hvert nivå. Velg hvilke studieprogrammer du ønsker å søke på, og sett opp i prioritert rekkefølge. Man kan søke opp til tre studieprogrammer på hvert nivå.

Dersom du velger et studium som har hovedinstrument, noe som gjelder de fleste studier ved Norges musikkhøgskole, må du velge et instrument. Valgbare instrumenter kommer automatisk opp så fort studiealternativ er valgt.

Husk å klikke "Lagre" når du er ferdig med å velge studier.

4. Dokumentopplasting

Les nøye på nettsidene våre om søknad og opptak til programmet eller programmene du søker og hvilke dokumenter som skal lastes opp.

Dokumentene skal være i PDF-format, og vitnemål skal være skannet i farger, slik at man kan se at de er originale. Sjekk at det er lett å lese dokumentene, og at all informasjon er kommet med! Skanner du flere sider av samme dokument, skal de kombineres i ett PDF-dokument.

Dokumentopplasting ligger som et menyvalg øverst til venstre (tre streker i noen nettlesere) dersom du vil gå tilbake og laste opp flere dokumenter senere.

Bilder

Bildet av deg selv skal være i JPG-format (minimum 1 MB).

Filnavn

Gi dokumentene filnavn som er lette å forstå for saksbehandlerne.

For eksempel vgs.pdf (vitnemål fra videregående skole), BA-musikk.pdf (vitnemål fra bachelorstudium i musikk), bilde.jpg, prosjektbeskrivelse.pdf og så videre.

5. Kvittering

Etter at du har valgt studium og instrument, vil du bli sendt til en kvitteringsside, hvor du kan se hva du har søkt. Her står ditt søkernummer, som du trenger for å fylle ut følgeskjemaet. Lenken til følgeskjemaet finner du også på kvitteringssiden. Følgeskjemaet må fylles ut og sendes inn før søknadsfristen går ut.

Kvitteringen blir også sendt som e-post. Du kan alltid finne kvitteringssiden ved å gå til "Mine søknader" på menyen (tre streker i noen nettlesere). 

6. Mine søknader

Når du har søkt på de studiene du ønsker, kan du følge søknadsprosessen gjennom Søknadsweb ved å logge deg på og gå til menyvalget "Mine søknader".

Trekke søknaden

Har kan du også trekke søknaden din ved å klikke på knappen "TREKK SØKNAD". Da blir alle søknadsalternativer trukket.

Dersom du bare ønsker å trekke et bestemt søknadsalternativ, eller endre prioritet mellom søknadsalternativer, må du velge "ENDRE SØKNAD".

Trekk eller endringer på søknaden din, må du gjøre innen fristen.

7. Opprette søknad på flere nivåer

Dersom du skal søke på både Bachelornivå og 2. avdelings-/påbyggingsstudier, eller både bachelor- og masterstudier, må du opprette en ny søknad for hvert nivå. Logg på Søknadsweb og klikk "NY SØKNAD" i menyen øverst til venstre (tre streker i noen nettlesere). Da gjentar du skrittene fra punkt 3 og nedover.

NB! Dersom du har søkt studier på flere nivåer, vil du være registrert med forskjellige søkenumre til de enkelte nivåene. Du må fylle ut ett følgeskjema for hvert nivå du har søkt på. Har du søkt både bachelor og master, må du fylle ut to følgeskjemaer. 

Søker du både 1. og 2. avdeling på bachelornivå holder det å fylle ut følgeskjema for Bachelor. Selv om du sender inn flere skjema, laster du bare opp dokumenter i Søknadsweb én gang.

8. Tilbud om opptak

På Søknadsweb kan du hele tiden følge status for opptakssøknaden din. Når opptaket er gjort, kunngjør vi det på Søknadsweb. Du vil da se om du har fått tilbud på studiene du har søkt på.

Om du får tilbud om opptak, må du svare ja eller nei på om du tar imot tilbudet. Dette gjør du ved å klikke på ”Ja takk” eller ”Nei takk” ved siden av studiet. Du må gjøre dette innen den svarfristen som finnes innen hvert tilbud.

Om du får tilbud om å stå på venteliste, må du også svare ja eller nei på dette.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med oss på e-post!

Du kan også ringe oss på +47 23 36 70 00.

Telefontiden er klokka 12.00–15.00 mandag til fredag.

Sist oppdatert: 14. oktober 2019