Søknad og opptaksprøver – diplomstudiet i utøving

Søknadsfrist

15. desember 

Opptaksprøver

Uke 8 (17. – 21. februar 2020)

Om studieprogrammet

Diplomstudiet i utøving

Slik søker du solistisk rettet diplomstudium 

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting solistisk rettet diplomstudium

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger) Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk, må oversettes.
 • Repertoarliste for hovedinstrument som viser at du har gjennomgått verker med spilletid på minst 360 minutter. Repertoarlisten må inneholde verker fra de epoker som er sentrale for det enkelte instrument.
 • Oversikt over egen erfaring og praksis som utøver.
 • En prosjektbeskrivelse på en halv til en side. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
 • For søkere med klassisk sang som hovedinstrument skal repertoarlisten omfatte: Romanser av ulik karakter og fra ulike epoker, arier fra operaer, oratorier, messer, kantater, ensemblelitteratur fra operaer og litteratur av ulike kategorier fra nyere epoker.
 • For sangere: Klavernoter (PDF/JPG) dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH.
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav solistisk rettet diplomstudium

Studer repertoarkravene for ditt instrument og før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Repertoaret er bindende og kan ikke endres.

For søkere med klassisk klaver som hovedinstrument skal prøvespillprogrammet ikke inneholde klaverkonserter. 

Opptaksprøver solistisk rettet diplomstudium

1. runde: mandag eller tirsdag uke 8

 • Søkeren spiller de deler av det foreslåtte prøvespillprogrammet som juryen ønsker å høre.

2. runde: torsdag uke 8

 • Søkeren spiller fra prøvespillprogrammet for diplomjuryen.

Kun søkere som består 1. runde kommer videre til 2. runde.

Søkere som har akkompagnatør fra Musikkhøgskolen har anledning til å prøve med pianisten før 2. runde.

Slik søker du kammermusikalsk rettet diplomstudium 

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB: Alle ensemblemedlemmene sender inn egen søknad med følgeskjema og dokumenter.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting for kammermusikalsk rettet diplomstudium

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger) Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk, må oversettes.
 • Repertoarliste som viser at ensemblet har gjennomgått verker med spilletid på minst 150 minutter. Repertoarlisten må inneholde verker som er sentrale for besetningen.
 • Oversikt over ensemblets erfaring og praksis med kammermusikalsk virksomhet.
 • Bilde av søkeren.

Repertoarkrav for kammermusikalsk rettet studium

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Repertoaret er bindende og kan ikke endres.

 • 60 minutters prøvespillprogram for ensemblet som skal være krevende og inneholde minst ett helt verk.

Opptaksprøver for kammermusikalsk rettet studium

 • Ensemblet spiller de deler av det foreslåtte prøvespillprogrammet som juryen ønsker å høre.
 • Ensemblet samtaler med juryen om bakgrunnen for søknaden og ønsker for studiet.

Stipendordning

Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om å få praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester.

Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på 10 000 kroner per prosjekt, i alt 60 000 kroner per år.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019