Søknad og opptaksprøver - European Chamber Music Master (ECMAster)

Søknadsfrist

15. desember
SøknadsWeb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (17. – 21. februar 2020)

Om studieprogrammet

ECMAster

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl 23.59.

Dokumentopplasting og repertoarkrav - ECMAster

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15. desember

  • Vitnemål/karakterutskrifter. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk og engelsk må oversettes.
  • CV - bør inneholde ensemblets relevante kunstneriske aktiviteter
  • En skriftlig redegjørelse for ensemblets virke/aktiviteter
  • En beskrivelse av ensemblets plan for masterprosjektet. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
  • Bilde av deg selv (enkeltperson)

Repertoarkrav - ECMAster

Ensemblet forbereder 60 minutter repertoar hvorav minst tre verker eller satser for bestningen er i ulike stilarter.

Opptaksprøve - ECMAster

Det anbefales å gjennomføre live prøvespill, men det kan også innvilges lov til å prøvespille gjennom elektroniske livekanaler.

  • Ensemblet spiller ca. 30 minutter for en jury. Juryen velger fra repertoaret
  • Intervju med juryen

> Til toppen

Sist oppdatert: 8. oktober 2019