Søknad og opptaksprøver - Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - ett år

Søknadsfrist

15. desember 
SøknadsWeb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (17. – 21. februar 2020)

Om studieprogrammet

Fordypningsstudiet i utøving på masternivå

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15. desember:

  • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
  • Repertoarliste for hovedinstrument som viser at du har gjennomgått verker med spilletid på minst 360 minutter, hvorav minst 40 minutter kammermusikk
  • Oversikt over egen erfaring og praksis som utøver
  • For sangere: Klavernoter (PDF/JPG-format) dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH
  • Bilde av deg selv

Repertoarkrav

Studer repertoarkravene for ditt instrument og før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet.

Opptaksprøve (uke 8)

På opptaksprøven skal du:

  • spille ca 25 minutter som juryen velger fra prøvespillprogrammet
  • samtale med juryen om bakgrunnen for søknaden og ønsker for studiet

Stipendordning

Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om å få praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester.Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på kr. 10.000,-  per prosjekt, i alt kr. 60.000,- per år.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019