Søknad og opptaksprøver - Fordypningsstudiet i utøving på masternivå - ett år

Søknadsfrist

Det blir ikke tatt opp nye studenter til dette studiet i 2020. Søkere anbefales å søke opptak til Masterstudiet i utøving.

Opptaksprøver

Ingen opptaksprøver i 2020

Om studieprogrammet

Fordypningsstudiet i utøving på masternivå

 

Sist oppdatert: 11. desember 2019