Masterstipend NMHs historieprosjekt

Musikkhøgskolen og Lindemans Legat deler ut stipender på 30 000 kroner til masterprosjekter som kan gå inn i NMHs historieprosjekt.

I forbindelse med Norges musikkhøgskoles 50-årsjubileum i 2023, er det satt i gang et historieprosjekt. Formålet er å forske på Musikkonservatoriet i Oslo (MKiO) og musikkhøgskolens (NMH) tilblivelse, utvikling og virksomhet fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Hvem kan søke?

Alle som er tatt opp på et relevant studium ved en norsk høgskole eller et universitet, er velkommen til å søke.  

Aktuelle temaer for et masterarbeid kan for eksempel være

  • undervisningsmetoder, idealer og filosofier i instrumental- og vokalundervisning
  • tilnærminger innenfor «støtte»-/teorifag som historie, satslære og gehør
  • musikkpedagogiske retninger i utdanningene
  • komposisjon: fra privatundervisning til diplom- og bachelorutdanning
  • kirkemusikkstudiet som profesjonsutdanning (før og nå)
  • viktig kultur-, kunst- og utdanningspolitiske hendelser og debatter som angår virksomheten ved institusjonene

Masterarbeidet kan gjøres innen alle programmer med et skriftlig masterarbeid, og kan suppleres med andre dokumentasjonsformer (lyd, bilde osv.).

Stipendet vil bli betalt ut i to deler, første halvdel ved oppstart og neste ved levert oppgave.

Hvordan søker du?

Søknad med prosjektbeskrivelse, CV og karakterutskrifter sendes til prosjektleder Astrid Kvalbein så snart som mulig etter opptak på master og senest innen 15. september.

Søkere er også velkommen til å ta kontakt for å få svar på spørsmål eller utvikle ideer til et masterprosjekt.

Mer om NMHs historieprosjekt.

Kontakt

imported-image

Astrid Kvalbein

Forsker

Musikkhistorie

Sist oppdatert: 27. november 2018