Søknad og opptaksprøver - masterstudiet i dirigering

Søknadsfrist

15. desember 
Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (17. – 21. februar 2020)

Kort om studiet

Les om studiet og opptakskrav

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb innen 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet og i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk, må oversettes.
 • Oversikt over dirigerte verk, og med hvilke kor/ensembler.
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav / prøvespillprogram

Det må dokumenteres høyt nivå på ett instrument. Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet.

 • På hovedinstrument: 10–15 minutter selvvalgt repertoar.
 • På klaver/orgel (bi-instrument): 3–4 minutter selvvalgt repertoar.

Opptaksprøver (uke 8)

Omtrent en måned før opptaksprøven får du tilsendt notemateriale som skal forberedes. Hvilke deler av det tilsendte notematerialet søkerne skal prøves i oppgis av juryen på opptaksprøven.

Opptaksprøvene går over fire runder. Det vil være utsiling etter hver runde. Det er viktig at søkerne er forberedt på å stille til opptaksprøve alle dager i opptaksuken.

1. runde

Dirigering: Søkeren dirigerer utdrag fra ett av de tilsendte verkene. Verket framføres med et mindre kammerensemble (strykekvintett/klaver) for søkere til orkesterledelse og med vokaloktett for søkere til korledelse.

2. runde

Søkere som går videre fra 1. runde innkalles til 2. runde, hvor det prøves i hovedinstrument.

Her spiller du fra hovedinstrumentrepertoaret du har satt opp på følgeskjemaet. Du må selv skaffe eventuell akkompagnatør.

3. runde

Søkere som går videre fra 1. og 2. runde innkalles til 3. runde hvor det prøves i bi-instrument, partiturspill og gehør:

a) Spill på bi-instrument

Søkere til spesialisering i orkesterledelse blir normalt prøvet i

 • klaver eller orgel (dersom dette ikke er søkerens hovedinstrument)

Søkere til spesialisering i korledelse blir normalt prøvet i

 • klaver eller orgel (dersom dette ikke er søkerens hovedinstrument) 
 • sang (søkere som ikke har sang som hovedinstrument skal synge noe selvvalgt)

b) Partiturspill

Du blir prøvet i utdrag fra ett av de tilsendte verkene.

c) Gehør

Definering av akkordprogresjoner/akkordstillinger – forespilles på klaver av et jurymedlem. Søkere med korledelse som spesialisering prøves også i tilsendt korsats. Alle stemmene skal kunne synges. En stemme synges mens et medlem av juryen spiller de andre stemmene

d) Samtale

Det vil bli gjennomført en samtale om ditt forhold til dirigering. Samtalen vil også berøre terminologi med hensyn til form, innhold og instrumentasjon i et partitur som utleveres under samtalen

4. runde

Søkere som går videre fra de første tre rundene innkalles til prøvedirigering med orkester eller vokalensemble. Her skal du dirigere et eller flere verker fra det tilsendte notematerialet.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019