Søknad og opptak – masterstudiet i musikkpedagogikk

Søknadsfrist

15. desember 
Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Den skriftlige søknaden vurderes av en jury

Om studieprogrammet

Masterstudiet i musikkpedagogikk

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

  • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet og i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
  • Oversikt over egen erfaring og praksis.
  • En skriftlig prosjektbeskrivelse på to til tre sider. Se nedenfor for beskrivelse av innholdet i denne.

En jury vurderer søknaden ut fra et samlet helhetsinntrykk av tidligere utdanning og yrkespraksis, søkerens refleksjoner omkring studiet og skriftlig uttrykksevne. Juryen kan i tillegg velge å kalle søkerne inn til et intervju.

Dersom du ønsker forslag til tema for masteroppgaven, ta kontakt med studieleder.

Mal for prosjektbeskrivelse

Du skal skrive en prosjektbeskrivelse på to til tre sider som du må laste opp i Søknadsweb innen 15. desember. Denne beskrivelsen skal gjøre rede for hva du ønsker å skrive masteroppgave om. Den skal beskrive tema, foreløpig problemstilling, noe om hvordan du tenker deg å gå fram for å undersøke dette, og hva slags litteratur du tenker deg at du kan bygge på.

1. Arbeidstittel

Lag en foreløpig overskrift, som for eksempel «Musikkopplæring i garasjebandet», «YouTube som musikklærer», «Kulturskolen i samfunnet» eller «Musikkfagets bidrag til en god grunnskole».

2. Beskrivelse av tema (emneområde)

Her kan du gjøre rede for det temaet du vil skrive om. Det vil si hvorfor du er interessert i temaet, hva du vet om det fra før, om det har forbindelser til din egen bakgrunn og eventuelt andre synspunkter på temaet som du gjerne vil få fram.

3. Foreløpig problemformulering

Lag en problemstilling som du vil undersøke. Bruk et spørreord i den ene enden og et spørsmålstegn i den andre. Som for eksempel: «hvordan lærer deltakerne i et garasjeband å spille gitar og bass?», eller «hva kan være begrunnelsen for å styrke kulturskolen?»

4. Relevant litteratur og teori

Her kan du si noe om hva slags litteratur og teori du tenker å bygge på, eller som du tror kan belyse temaet ditt. Altså litt om bøker du tenker vil være relevante, og eventuelt hva i disse som kan være særlig viktig. Lag en liste over denne litteraturen helt til slutt i prosjektbeskrivelsen.

5. Metodiske overveielser  og framgangsmåte

Her kan du si noe om hvordan du kan tenke deg å samle informasjon om emnet ditt (for eksempel intervju, observasjon, lyd/video-opptak, teoristudium og lignende). Dersom du tenker å ha eksterne samarbeidspartnere, så si det her. Si gjerne også litt om hvordan du tenker deg å analysere informasjonen etter at den er samlet inn.

6. Litteraturliste

Her lager du en liste over den litteraturen du har nevnt ovenfor og eventuell annen litteratur som du mener kan ha noe å bidra med.

Sist oppdatert: 8. oktober 2019