Søknad og opptak – masterstudiet i utøvende musikkteknologi og elektroakustisk komposisjon

Søknadsfrist

15. desember
Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (17.-21. februar 2020)

Om studieprogrammet

Masterstudiet i utøvende musikkteknologi og elektroakustisk komposisjon

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

  • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vintemål på andre språk enn norsk eller engelsk, må oversettes.
  • En skriftlig prosjektbeskrivelse på to til fem sider (800 til 2000 ord) der det redegjøres for forslag til innhold i masterarbeidet. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for vurdering av om du skal gå videre til opptaksprøve. Det vil bli lagt stor vekt på prosjektbeskrivelsen, og du oppfordres til å legge et betydelig arbeid i denne.
  • Lyd/videofiler i digitalt format må legges ved. Disse kan lastes opp i SøknadsWeb eller du kan legge inn nedlastingslenker/lenker til YouTube/Vimeo eller lignende i et eget felt i følgeskjemaet.
  • Bilde av deg selv

Basert på søknaden med vedlegg vurderer en opptaksjury hvorvidt du går videre til intervju og praktiske opptaksprøver.

Opptaksprøver

Basert på søknaden m/vedlegg vurderer en opptaksjury hvorvidt du går videre til den andre runden. Du vil bli vurdert ut fra et helhetsinntrykk av ditt nivå som utøver og musikkteknolog, dine refleksjoner omkring studiet og skriftlige/muntlige uttrykksevne.

Intervju og praktiske opptaksprøver

Søkere som går videre basert på søknaden, innkalles til intervju og til praktiske opptaksprøver. De praktiske prøvene tar utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen og en hjemmeoppgave som søkeren får tilsendt ca. to uker før opptaksprøven.

Sist oppdatert: 14. oktober 2019