Søknad og opptaksprøver – Masterstudiet i musikkteori

Søknadsfrist

15. desember 
Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (17.–21. februar 2020)

Om studieprogrammet

Masterstudiet i musikkteori

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 • Prosjektbeskrivelse på to sider (ca. 800 ord) der du redegjør for forslag til innhold i masterarbeidet. 
 • To arrangementer eller komposisjoner (for eksempel for instrument, kor eller instrumentalensemble) skal legges ved søknaden som partitur, alternativt som et opptak.
 • Bilde av deg selv.

Lyd-/videoopptak kan lastes opp i Søknadsweb eller legges som lenker til Dropbox, YouTube, Vimeo eller lignende i et eget felt i følgeskjemaet.

Opptaksprøver

Satslære, arrangering og kontrapunkt (skriftlig prøve)

Kandidaten skal være i stand til å

 • harmonisere og arrangere en gitt melodi eller basstemme for kor eller klaver
 • kunne utforme en selvstendig bass eller diskantstemme til en gitt melodi

Intervju og praktisk prøve i gehør (uke 8)

Praktisk prøve der kandidaten skal kunne

 • imitere melodiske sekvenser gjennom sang
 • imitere og variere harmoniske progresjoner på klaver (for eksempel kadenser, sekvenser og modulasjoner)
 • synge et notebilde prima vista
 • spille et notebilde på klaver prima vista
Sist oppdatert: 14. oktober 2019