Søknad og opptaksprøver - masterstudiet i anvendt musikkteori

Søknadsfrist

15. desember 
Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (18.–22. februar 2019)

Om studieprogrammet

Masterstudiet i anvendt musikkteori

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter og andre dokumenter i Søknadsweb
  3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15.desember kl 23.59.

Dokumentopplasting

Følgende dokumenter skal lastes opp i SøknadsWeb senest 15. desember:

  • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  • Prosjektbeskrivelse på 2-3 sider (800 - 1200 ord) der du redegjør for forslag til innhold i masterarbeidet. Beskrivelsen kan også inneholde forslag om hvordan arbeidet med masteroppgaven ønskes dokumentert (skriftlig arbeid eventuelt supplert med lydopptak, video eller lignende), samt din vurdering av studiet i forhold til planlagt framtidig yrke.
  • Bilde av deg selv

Lyd-/videoopptak kan lastes opp i SøknadsWeb eller legges som lenker til Dropbox, YouTube, Vimeo e.l. i et eget felt i følgeskjemaet.

Opptaksprøver

Skriftlig hjemmeoppgave

I februar vil du bli bedt om å skrive en oppgave innen det fagfeltet du har presentert i prosjektbeskrivelsen. Det kan være et essay, en transkripsjon, en analyseoppgave, en satsoppgave el.lign. Frist for innlevering blir gitt i forbindelse med utsendelse av oppgaveteksten, normalt får du en uke på å besvare oppgaven.

Samtale (uke 8)

Du vil bli innkalt til en samtale med juryen med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen og oppgaven du har sendt inn.

Sist oppdatert: 9. oktober 2018