Søknad og opptaksprøver – Masterstudiet i utøving

Søknadsfrist

15. desember
Søknadsweb åpner 1. november

Opptaksprøver

Uke 8 (17. – 21. februar 2020)

Om studieprogrammet

Masterstudiet i utøving

Slik søker du  

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp nødvendige dokumenter i Søknadsweb. Se info under om hva du må laste opp.
 3. Fyll ut og send inn elektronisk følgeskjema. Når du har opprettet en søknad i Søknadsweb vil du få en kvittering på e-post med søkernummer og lenke til et følgeskjema. Her må du fylle ut søkernummer. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan gå i søppelfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Fristen for å opprette søknad, laste opp dokumenter og sende inn følgeskjema er 15. desember kl. 23.59.

Dokumentopplasting, repertoarkrav og opptakskrav

Hver av de sju studieretningene har egne krav og opptaksprøver.

Gå til kravene for

1. Solo/kammermusikk

Dokumentopplasting for solo/kammermusikk

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
 • Repertoarliste for hovedinstrument som viser at du har gjennomgått verker med spilletid på minst 360 minutter, hvorav minst 40 minutter kammermusikk
 • Oversikt over egen erfaring og praksis som utøver
 • En prosjektbeskrivelse på en halv til en side. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
 • For sangere: Klavernoter (PDF-/JPG-format) dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH
 • Bilde av deg selv

Repertoarkrav for solo/kammermusikk

Studer repertoarkravene for ditt instrument og før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet.

For søkere med klassisk klaver som hovedinstrument skal prøvespillprogrammet ikke inneholde klaverkonserter.

Opptaksprøve for solo/kammermusikk

Opptaksprøven foregår mandag eller tirsdag i uke 8, og du skal

 • spille ca 25 minutter som juryen velger fra prøvespillprogrammet
 • samtale med juryen om bakgrunnen for søknaden og ønsker for studiet

> Til toppen

Stipendordning

Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om å få praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester. 

Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på 10 000 kroner per prosjekt, i alt 60 000 kroner per år.

2. Improvisert musikk/jazz

Dokumentopplasting for improvisert musikk/jazz

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
 • Repertoarliste for gjennomgått ensemblerepertoar
 • Oversikt over egen erfaring og praksis innenfor studieområdet improvisert musikk/jazz
 • En prosjektbeskrivelse på en halv til en side. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
 • Bilde av deg selv

Repertoarkrav for improvisert musikk/jazz

 • 45 minutters prøvespillprogram som gir et grundig bilde av ensemblets/søkerens utøverkompetanse og musikalske interesseområde.

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Husk at alle søkere i et ensemble skal sende hver sin søknad!

Opptaksprøve for improvisert musikk/jazz

Opptaksprøven foregår i uke 8 og på opptaksprøven skal du

 • spille ca. 30 minutter som juryen velger fra prøvespillprogrammet (du må selv ta med eventuelle medspillere)
 • samtale med juryen om bakgrunnen for søknaden og ønsker for studiet

> Til toppen

3. Den komponerende musiker (NoCoM)

Dokumentopplasting for NoCoM

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
 • En prosjektbeskrivelse på en halv til en side. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
 • Oversikt over relevant kunstnerisk aktivitet og erfaring.
 • Innspilling(er) av dine komposisjoner (maksimalt 15 minutter, i mp3-format), eventuell annen relevant dokumentasjon.
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav for NoCoM

 • 45 minutters prøvespillprogram som gir et grundig bilde av din utøverkompetanse og ditt musikalske interesseområde.

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet.

Opptaksprøver for NoCoM

Opptaksprøven foregår i uke 8 og på opptaksprøven skal du

 • spille 15 minutter av det oppsatte prøvespillprogrammet, etter juryens valg. Dersom du ønsker å spille med en gruppe/akkompagnatør, må du selv skaffe disse musikerne. Musikerne må være tilgjengelige på det oppsatte prøvetidspunkt
 • Gi en muntlig presentasjon av tidligere prosjekter du har gjennomført, og dine planer for studiet. Varighet ca. 15 minutter

> Til toppen

4. Folkemusikk

Dokumentopplasting for folkemusikk

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
 • Repertoarliste for gjennomgått solorepertoar og ensemblerepertoar.
 • Oversikt over egen erfaring og praksis innenfor studieområdet folkemusikk.
 • En prosjektbeskrivelse på en halv til en side. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav for folkemusikk

 • 45 minutters prøvespillprogram som gir et grundig bilde av din/ensemblets utøverkompetanse og musikalske interesseområde.

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet. Husk at alle søkere i et ensemble skal sende hver sin søknad!

Opptaksprøve for folkemusikk

Opptaksprøven foregår i uke 8 og på opptaksprøven skal du

 • spille ca. 30 minutter som juryen velger fra prøvespillprogrammet
 • samtale med juryen om bakgrunnen for søknaden og ønsker for studiet

> Til toppen

5. Akkompagnement og kammermusikk for klassiske pianister

Dokumentopplasting for akkompagnement og kammermusikk

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk, må oversettes.
 • Liste over gjennomgått repertoar.
 • Oversikt over kammermusikkvirksomhet og praksis som akkompagnatør.
 • En prosjektbeskrivelse på en halv til en side. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav for akkompagnement og kammermusikk

 • Et selvvalgt kammermusikkprogram på ca. 20 minutter (trio, sonate, lied e.l.). Programmet kan omfatte ett eller flere verker eller deler av verk for en eller flere besetninger.
 • Et selvvalgt soloprogram på ca. 15 minutter. Programmet kan omfatte ett eller flere verker eller deler av verk. Sammen med samspillprogrammet skal det vise stilistisk bredde.

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet.

Opptaksprøve for akkompagnement og kammermusikk

Opptaksprøven foregår i uke 8 og på opptaksprøven skal du spille

 • deler av selvvalgt soloprogram
 • selvvalgt kammermusikkprogram (søkeren må selv ta med medspiller(e))
 • korttidsinnstudering og prima vista-spill av samspillrepertoar

Du skal også spille innstuderingsoppgaver tilsendt søkeren ca. ti dager før prøven:

 1. En instrumentalkonsert (ev. utdrag) i klaverutdrag der hovedmålet er å tilrettelegge et hensiktsmessig og funksjonelt akkompagnement (forenkling av orkestersats).
 2. Ett eller to kortere verker som skal innstuderes for samspill.

> Til toppen

6. Operarepetitør

Dokumentopplasting for operarepetitør

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
 • En prosjektbeskrivelse på en halv til en side. Les hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her.
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav for operarepetitør

 • Selvvalgt operaarie/kammermusikk forberedt med sanger/medspiller. Musikkhøgskolen kan være behjelpelig med sanger/medspiller, dersom du etterspør det i følgeskjemaet.
 • Selvvalgt solo (ca. 5 minutter).

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet.

Opptaksprøver for operarepetitør

Opptaksprøven foregår i uke 8 og går over to runder. Du får tilsendt to innstuderingsoppgaver ca. ti dager før opptaksprøven. Kun søkere som gjennomfører 1. runde med godkjent resultat går videre til 2. runde. I vurderingen av opptaksprøven vektlegges søkerens evne til musikalsk oversikt og til å formidle dette.

1. runde:

 • Selvvalgt operaarie/kammermusikk forberedt med sanger/medspiller. Musikkhøgskolen kan være behjelpelig med sanger/medspiller dersom du etterspør det i følgeskjemaet.
 • Hurtiginnstudering (1 time) av en arie som fremføres med en sanger som musikkhøgskolen stiller til disposisjon.
 • Klaverutdrag fra opera. Utdraget sendes søkeren ca. ti dager før opptaksprøven og skal fremføres med Musikkhøgskolens sanger på opptaksprøven. Søkeren skal veilede sangeren som en del av prøven.
 • Prima vista-spill.
 • En generell samtale om operarepetitøryrket.

2. runde:

 • Selvvalgt solo (ca. 5 minutter).
 • Klaverutdrag fra opera med vokalensemble. Utdraget sendes søkeren ca ti dager før opptaksprøven og skal fremføres med et vokalensemble som Musikkhøgskolen stiller til disposisjon på opptaksprøven. Søkeren skal veilede vokalensemblet som en del av prøven. Søkeren kan bli bedt om å markere (synge) en av stemmene i ensemblet.
 • Test av søkerens gehør i en kort praktisk gehørprøve.
 • Spille etter dirigent (samme stykke som nevnt over).

I studiet inngår praksis som repetitør ved Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Den Norske Opera & Ballett (DNO&B). Det er knyttet et stipend til praksisen ved KHiO og DNO&B. Stipendet er på 60 000 kroner per år.

> Til toppen

7. Utøving med teoretisk fordypning

Søkeren vurderes ut fra et helhetsinntrykk av vedkommendes utøvernivå, refleksjoner omkring studiet og skriftlige/muntlige uttrykksevner. Studieretningen er ikke knyttet til noen bestemt sjanger.

Dokumentopplasting for utøving med teoretisk fordypning

Følgende dokumenter skal lastes opp i Søknadsweb senest 15. desember:

 • Vitnemål/karakterutskrifter (skannet, i farger). Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005. Vitnemål på andre språk enn norsk eller engelsk må oversettes.
 • En prosjektbeskrivelse på to til tre sider. Les om hva prosjektbeskrivelsen må inneholde her
 • For klassiske sangere: Klavernoter dersom du ønsker akkompagnatør fra NMH.
 • Bilde av deg selv.

Repertoarkrav for utøving med teoretisk fordypning

Prøvespillprogram i henhold til repertoarkravene for utøvende studier på masternivå: 

 • Repertoarkrav klassisk.
 • Repertoarkrav improvisert musikk/jazz: 45 minutters prøvespillprogram som gir et grundig bilde av din utøverkompetanse og musikalske interesseområde.
 • Repertoarkrav folkemusikk: 45 minutters prøvespillprogram som gir et grundig bilde av din utøverkompetanse og musikalske interesseområde.

Før opp hele prøvespillprogrammet ditt på følgeskjemaet.

Opptaksprøve for utøving med teoretisk fordypning

Opptaksprøven foregår i uke 8. Kun søkere som gjennomfører spilleprøven med godkjent resultat går videre til samtale med juryen. Opptaksprøven består av:

Spørsmål

I forkant av opptaksprøven vil du få tilsendt noen spørsmål med bakgrunn i innsendt prosjektbeskrivelse. Disse spørsmålene vil være utgangspunktet for samtalen med juryen, dersom du går videre fra spilleprøven.   

Spilleprøve 

Spille ca. 25–30 minutter for en jury. Juryen velger fra prøvespillprogrammet.

Samtale

Samtale med juryen med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen du har sendt inn. Du kan bli bedt om å spille utdrag fra ditt prøvespillprogram.

> Til toppen

Sist oppdatert: 8. oktober 2019