Mal for prosjektbeskrivelse: mastergradsstudiet i utøving

Du skal skrive en prosjektbeskrivelse på ca. en halv til en side som du laster opp i Søknadsweb senest 15. desember. Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for ideer til tema for masterarbeidet. Masterarbeidet skal være et utøvende prosjekt som viser selvstendighet og kunstnerisk modenhet i den musikalske utøvingen.

Prosjektet skal ha et avgrenset tema med en definert kunstnerisk problemstilling. Beskrivelsen skal vise hvilket repertoar du kan tenke deg å jobbe med og på hvilken måte du tenker å gjennomføre arbeidet. Utkastet til prosjektbeskrivelsen er ikke bindende, hensikten med å levere den inn når du søker er å få i gang din egen tankeprosess rundt det kommende masterarbeidet tidlig i studieforløpet.  

Forslag til disposisjon

1. Arbeidstittel

2. Beskrivelse av emneområde/tema

Hvorfor interesserer dette deg, hva kan du lære av arbeidet?

3. Tanker om mulig repertoar

Skriv opp hvilket repertoar du ønsker å jobbe med.

4. Hvordan ser du for deg å gjennomføre arbeidet?

Hvilke kilder kan du benytte deg av, hvilke fagpersoner/fagmiljø kan du dra nytte av?

Sist oppdatert: 14. oktober 2019