Repertoarkrav for utøverstudier på masternivå

Disse kravene gjelder for

 • Diplomstudiet i utøving
 • Mastergradsstudiet i utøving – soloinstrument/kammermusikk
 • Fordypningsstudiet i utøving på masternivå
 • Mastergradsstudiet i utøving med teoretisk fordypning (klassisk innretning)

Du skal sette opp et opptaksprøverepertoar på 30 – 45 minutter. Unntatt fra dette er søkere med hovedinstrument sang, som setter opp et repertoar på 25 minutter. For søkere med klassisk klaver som hovedinstrument skal prøvespillprogrammet ikke inneholde klaverkonserter.

Om akkompagnement

Dersom du ønsker akkompagnement fra Norges musikkhøgskole, må du følge repertoarkravene som er angitt under. Sangere må sende inn noter til akkompagnatør med søknadspapirene. For øvrige instrumenter er det ikke nødvendig å sende inn noter.

Søkere som ikke ønsker akkompagnement fra Norges musikkhøgskole setter opp et selvvalgt opptaksprøveprogram med verker av tilsvarende vanskelighetsgrad.

Ved opptaksprøven framføres ca 25 minutter av opptaksprøverepertoaret, etter opptaksjuryens valg. Søkeren vil ikke få forberedelsestid med akkompagnatøren.

Repertoar for søkere som ønsker akkompagnement fra Norges musikkhøgskole:

Basstrombone

 1. Ernst Sachse: Konsert i F-dur
 2. Eugene Bozza: New Orleans eller Don White: Tetra Ergon
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Blokkfløyte

 1. 1. og 3. sats (Ouverture og Air a l’Italienne) fra G. Ph. Telemanns suite i a-moll for blokkfløyte og strykere
 2. 1. sats fra en blokkfløytekonsert av A. Vivaldi
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Bratsj

 1. 1. og 2. sats fra bratsjkonsert av Hoffmeister eller Stamitz (op. 1), eller 1. og 2. sats fra Schuberts Sonate for Arpeggione
 2. 1.sats fra bratsjkonsert av Walton, Hindemith (Schwanendreher) eller Bartók
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk

Cello

 1. 1. og 2. sats fra cellokonsert av Haydn, C-dur eller D-dur
 2. 1. sats fra cellokonsert av Dvorak, Sjostakovitsj (nr 1), Schumann, Elgar (1. og 2. sats), eller Tsjaikovskijs Rokokkovariasjoner
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk

Eufonium

 1. Philip Wilby: Concerto for Euphonium and piano
 2. Wolfgang Plagge: Sonata for euphonium og klaver op.64. eller Jan Bach: Concert Variations for euphonium and piano
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Fagott

 1. 1. og 2. sats fra fagottkonsert av Mozart
 2. 1. sats fra fagottkonsert av Hummel eller Weber
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Fiolin

 1. 1. og 2. sats med kadens fra fiolinkonsert av Mozart, nr 3, 4 eller 5
 2. 1. sats fra fiolinkonsert av Beethoven, Mendelssohn (e-moll), Brahms, Tsjaikovskij, Sibelius, Prokofiev (nr. 1 eller 2) eller Nielsen (1. og 2. sats)
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk

Fløyte

 1. 1. og 2. sats fra fløytekonsert G-dur av Mozart
 2. 1. sats av Nielsen fløytekonsert, eller Ibert fløytekonsert 1. og 2 .sats
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Harpe

Et 25 minutters program som må inkludere:

 1. Et eldre verk
 2. En etyde
 3. Et verk fra 1900-tallet

Horn

 1. Mozart K. 495 (nr. 4), 1. sats, eller Neuling Bagatelle
 2. 1. eller 3. sats fra Richard Strauss konsert nr. 2
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Klarinett

 1. 1. og 2. sats fra Mozarts klarinettkonsert
 2. 1. sats fra klarinettkonsert av Carl Nielsen, eller Debussy: Première Rhapsodie
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Kontrabass

 1. 1. og 2. sats fra kontrabasskonsert av Dittersdorf eller Vanhal
 2. 1. sats fra kontrabasskonsert av Bottesini (h-moll) eller Koussevitskij
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk

Obo

 1. 1. og 2. sats fra obokonsert av Mozart
 2. 1. sats fra obokonsert av Strauss eller Bozza: Fantasie Pastorale
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Saksofon

 1. Saksofonkonsert av Glasunov til og med kadensen
 2. Desenclos: Prelude, cadence et final, eller Ibert: Concertino da camera
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Sang

Selvvalgt repertoar på 25 minutter (inklusive eventuelle verker for solostemme). Noter til akkompagnatør må lastes opp i SøknadsWeb

Trombone

 1. Henri Tomasi: Trombonekonsert
 2. G.F.Händel: Konsert f – moll, eller J.G.Albrechtsberger: Konsert
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Det er eget prøvespillsrepertoar for basstrombone. Se øverst.

Trompet

 1. Trompetkonsert av Haydn eller Hummel
 2. Trompetkonsert av Tomasi, 1. sats, eller, Honegger: Intrad
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid

Tuba

 1. Ralph Vaughan Williams: Concerto for Basstuba
 2. Trygve Madsen: Sonate, eller Paul Hindemith: Sonate
 3. Selvvalgt uakkompagnert soloverk fra nyere tid
Sist oppdatert: 11. oktober 2017