Praktisk informasjon om opptaksprøvene for master

Informasjon om opptaksprøvene for masterstudier

Opptaksprøver til masterstudiene gjennomføres i uke 8.

For søkere til diplomstudiet i utøving og masterstudiet i utøving studieretningene teoretisk fordypning og operarepetitør, foregår opptaksprøvene i to runder. Oversikt over hvem som blir funnet kvalifisert til å gå videre til andre runde vil bli slått opp etter hvert som juryene blir ferdige. På kvelden vil det bli slått opp lister som viser tid og sted den enkelte skal møte til 2. prøve.

Informasjon til søkere som også har søkt praksisplass hos Det Norske Kammerorkester og/eller Oslo-Filharmonien vil komme i separat e-post. Se mer informasjon om praksisplass på våre nettsider.

For søkere til dirigering vil juryens innstilling om hvem som er funnet kvalifisert til videre prøve bli satt opp etter hvert som prøvene blir ferdige. 2. og 3. runde foregår henholdsvis tirsdag og onsdag.

Lokaler

Opptaksprøvene blir holdt på Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, 100 meter fra Majorstua T-banestasjon. Her finner du kart og romoversikt . Øverom vil være tilgjengelig for oppvarming omtrent en halvtime før ditt frammøtetidspunkt. Ved heisen ved resepsjonen/inngangen er det et kart over byggene til Musikkhøgskolen. 3-sifrede romnummer er rom i 1. hus, mens 4- og 5-sifrede nummer er rom i 2. hus. Husene er forbundet med gangbro i tredje etasje og gjennomgang i underetasjen.

Oppmøte

Søkerne må møte fram i god tid til prøvene. Legg særlig merke til rom for prøven.

Akkompagnatører

Høgskolen sørger for akkompagnatør til de søkerne som i følgeskjemaet har bekreftet at de ønsker akkompagnatør fra høgskolen, - og som har sendt inn noter innen 15. desember (gjelder kun sangere). Det blir ikke anledning til å øve sammen med akkompagnatøren før opptaksprøven. Vi minner om at egen akkompagnatør må være tilgjengelig hele uka og at vi ikke kan tilpasse prøvetidspunktene for disse.

Endring av prøvetidspunkt

Det er ikke mulig å ta hensyn til alle individuelle ønsker om prøvetidspunkt. Vi må forutsette at alle søkerne møter til de tidspunktene de er innkalt til. På grunn av den tette prøveplanen som er satt opp, må vi ta forbehold om forsinkelser.

Utsatt opptaksprøve

Søkere som ikke kan gjennomføre prøvene pga. sykdom, må umiddelbart melde fra til Musikkhøgskolen. Dersom sykdommen dokumenteres med legeattest, kan det søkes spesielt om å få gjennomføre prøven senere. Utsettelse av andre årsaker kan ikke påregnes. Norges musikkhøgskole har ingen mulighet for å holde av studieplasser til søkere som ber om utsatt prøve. Søkere vil derfor bare bli innkalt til utsatt prøve dersom det er ledig plass etter ordinært opptak.

Tilbud om opptak

Onsdag i uke 9 publiseres resultatene fra opptaksprøvene på Søknadsweb. Du vil også få tilsendt resultatet per e-post. Det vil ikke bli gitt opplysninger om resultat av opptaksprøven over telefon.

Mer informasjon

Søkere som har behov for mer informasjon eller hjelp med noe i forbindelse med opptaksprøven, kan henvende seg til resepsjonen ved inngangen.

> Tilbake til toppen

Sist oppdatert: 22. oktober 2019