Prøvespillrepertoar for OFO og DNK

Repertoarkrav for søkere til praksisplass i Oslo-Filharmonien og Det Norske Kammerorkester.

Alle søkere skal spille solostykke og orkesterutdrag. Strykere (unntatt kontrabassister) som kommer videre til andre runde skal spille kammermusikk sammen med musikere fra DNK. For alle andre instrumenter er det bare én prøvespillrunde.

Repertoarkrav

Fiolin

Mozart fiolinkonsert i G, D eller A-dur, 1. og 2. sats.

Det norske kammerorkester:

Bratsj

Stamitz eller Hoffmeister bratsjkonsert, 1. og 2. sats.

Det norske kammerorkester:

Cello

Haydn cellokonsert i C- eller D-dur, 1. og 2. sats.

Det norske kammerorkester:

Kontrabass

Dittersdorf eller Vanhal 1. og 2. sats fra kontrabasskonsert.

Fløyte

Mozart fløytekonsert i G-dur, 1. sats

Obo

Mozart obokonsert, 1. sats.

Klarinett

Mozart klarinettkonsert, 1. sats.

Fagott

Mozart fagottkonsert, 1. sats.

Horn

Strauss hornkonsert, 1. sats.

Trompet

Haydn trompetkonsert, 1. sats.

Trombone (tenor)

Tomasi trombonekonsert, 1. sats.

Trombone (tenor): Orkesterutdrag (PDF).

Basstrombone

Bozza: New Orleans.

  • Orkesterutdrag, se trombone.

Tuba

Ralph Vaughan Williams – Tuba concerto, 1 og 2 sats.

Slagverk og pauke

Harpe – ikke prøvespill 2020

Utdrag fra selvvalgt solostykke (ca. tre minutter).

  • G. Verdi: "La forza del destino" - Ouverture (1. hp)
  • P. I Tchaikovsky: "Valse des fleurs" - Cadenza
  • H. Berlioz: "Symphonie fantastique" (2. hp):  fra tall 28 til tall 35

Universell utforming av IKT

Ta kontakt hvis du har behov for å få tilsendt repertoarkravene i et annet og tilgjengelig format.

Sist oppdatert: 13. oktober 2014