Prøvespillrepertoar for OFO og DNK

Repertoarkrav for søkere til praksisplass i Oslo-Filharmonien og Det Norske Kammerorkester.

Alle søkere skal spille solostykke og orkesterutdrag. Strykere (unntatt kontrabassister) som kommer videre til 2. runde skal spille kammermusikk sammen med musikere fra DNK. For alle andre instrumenter er det bare én prøvespillrunde.

Fiolin

Mozart fiolinkonsert i G, D eller A-dur, 1. og 2. sats

Orkesterutdrag

Det norske kammerorkester:

Mozart kvartett 1. sats

Mozart kvartett 2. sats

Dvorak kvartett

Bratsj

Stamitz eller Hoffmeister bratsjkonsert, 1. og 2. sats

Orkesterutdrag

Det norske kammerorkester:

Mozart kvartett 1. sats

Mozart kvartett 2. sats

Dvorak kvartett

Cello

Haydn cellokonsert i C eller D-dur, 1. og 2. sats

Orkesterutdrag

Det norske kammerorkester:

Mozart kvartett 1. sats

Mozart kvartett 2. sats

Dvorak kvartett

Kontrabass

Dittersdorf eller Vanhal 1. og 2. sats fra kontrabasskonsert 

Orkesterutdrag

Fløyte

Mozart fløytekonsert i G-dur, 1. sats

Orkesterutdrag

Obo

Mozart obokonsert, 1. Sats

Orkesterutdrag

Klarinett

Mozart klarinettkonsert, 1. Sats

Orkesterutdrag

Fagott

Mozart fagottkonsert, 1. sats

Orkesterutdrag

Horn

Strauss hornkonsert, 1. sats

Orkesterutdrag

Trompet

Haydn trompetkonsert, 1. Sats

Orkesterutdrag

Trombone (tenor)

Tomasi trombonekonsert, 1. sats

Orkesterutdrag

Basstrombone

Bozza: New Orleans

Orkesterutdrag, se trombone.

Tuba

Ralph Vaughan Williams: Tuba concerto, 1 og 2 sats.

Orkesterutdrag

Slagverk og pauke

Orkesterutdrag

Harpe - ikke prøvespill 2020

Utdrag fra selvvalgt solostykke (ca 3 minutter)

G. Verdi: "La forza del destino" - Ouverture (1. hp)
P. I Tchaikovsky: "Valse des fleurs" - Cadenza
H. Berlioz: "Symphonie fantastique" (2. hp):  fra tall 28 til tall 35

Sist oppdatert: 13. oktober 2014