Autoritative systemer: studenter og ansatte

Alle persondata om studenter har sitt utgangspunkt i følgende autoritative system:
 Felles studentsystem (FS)
 
Alle persondata om ansatte har sitt utgangspunkt i følgende autoritative system:
 Lønnssystemet (SAP)

Sist oppdatert: 16. oktober 2018