Fra:                                  Ingrid Holst Sollie

Sendt:                             18. oktober 2017 16:08

Til:                                   alle.ansatte

Emne:                              Etter noter nr 13 - 18. oktober 2017

 

ETTER NOTER 13
18. oktober – 2017

Musikkhøgskolen inn i Store norske leksikon

NMH går inn som medeier i Store norske leksikon, noe gir oss anledning til å nå bredere med vår kunnskap. – Det vil utvilsomt gi en større faglig tyngde til alt musikkstoffet vårt, sier redaktør Erik Bolstad. Les mer>>

 

4 kunst-ph.d.-stillinger i statsbudsjettet

Det er foreslått en bevilgning på 266,1 mill. kr til NMH for 2018. Dette er en økning på 8,2 mill. kr sammenlignet med 2017-bevilgningen. I hovedsak knytter endringen seg til en pris- og lønnsjustering på 6,9 mill. kr, en økning på 3,6 mill. kr som følge av de fire kunst-ph.d.-stillingene. Last ned statsbudjsettet for universiteter og høgskoler (pdf)>>

 

Kommunikasjonsstrategien er klar

Strategien skal gi retning for NMHs kommunikasjon, og på linje med andre virkemidler skal den bidra til å nå våre overordnede strategiske mål. Kommunikasjonsstrategien sier noe om profil og kommunikasjonsprinsipper, verdier og prioriteringer. Les kommunikasjonsstrategien (pdf)>>

 

Kurs i Skype for business

Det vil bli holdt kurs i Skype for business tirsdag 24. oktober på Styrerommet kl. 9, kl. 10, kl. 13, kl. 14 og kl. 15. Her er det bare å møte opp, men husk å legge inn i kalenderen din når du har tenkt å møte. Les mer>>

 

Bidrag ved verdenskonferanse på NMH

Vil du presentere FoU-arbeidet ditt på Performance Studies Network-konferansen i 2018? Den holdes ved NMH 5.-8. juli. Frist for innmelding av bidrag er 30. oktober. Les mer om konferansen og meld inn ditt bidrag>>

 

Ny periode med digital fysioterapeut

Learn by Motion er et treningstilbud for deg som arbeider mye foran PC. Learn By Motion er et interaktivt øvelsesprogram. Du kan melde deg på for en periode på tre måneder med start 1. november. Har du vært med tidligere, kan du melde deg på på nytt hvis du vil. Les mer og se informasjon om påmelding>>

 

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet

Ordfører Marianne Borgen og byråd Inga Marte Thorkildsen kommer for å diskutere musikkterapi, rus og psykisk helse sammen med forskere, fagfolk og andre politikere 9. november i auditoriet. Bakgrunnen er Helsedirektoratets anbefaling av musikkterapi som behandling. CREMAH er vertskap. Les mer>>

To nye professorer

Darla Crispin og Natasha Barrett har fått opprykk til professor. Det ble vedtatt på styremøtet 13. oktober.

 

Ny bok om å tolke musikk

Morten Carlsen og Henrik Holm lanserer sin nye bok torsdag 19.10. kl. 15.30 på Fellesrommet. Boka handler om veien fra notetekst til publikum, der de på en lettfattelig måte forklarer betydningen av musikalsk hermeneutikk; hvorfor det er viktig å tolke musikken på sin egen måte. Les mer>>

 

Søk ekstra FoU-ressurs

Husk å søke om ekstra FoU-tid for studieåret 2018-2019. Søknadsfristen er 15. november. Les mer om ekstra FoU-ressurs>>

 

Sopranissimo

Husk også Barbro Marklunds boklansering og konsert 25. oktober. Les mer om lanseringen og konserten>>

 

Den foranderlige musiker

Hvordan ser framtiden ut for musikeren i samfunnet? Noen som ikke har meldt seg på? De 4 NMH-sentrene arrangerer konferansen 1. til 3.11. Les mer om konferansen>>

 

Når krisen inntreffer..

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted hvor du får brukervennlig opplæring og veiledende råd i en krisesituasjon. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Velg NMH fra lista første gang du går inn på nettstedet.

 

Har du konsertplaner?

Har du et konsertønske for våren 2018? En e-post fra Seksjon for konsertproduksjon kommer til alle ansatte og studenter denne uka med konsertønskeinnmelding for våren 2018. Følg med!

 

Facebook-arrangementer

Facebook-arrangement til konserter lager du selv. NMH oppretter arrangement til bare noen få, utvalgte hendinger. Legg gjerne til NMH som medarrangør, eller send arrangementet på melding til NMH sin Facebook-side, så legges den til i oversikten over konserter ved NMH. Les mer om konserter og markedsføring>>

 

Bidra under Åpen uke

13. og 15.11. inntar elever fra videregående og folkehøgskoler NMH. La dem være flue på veggen når du underviser. La dem få et godt inntrykk av NMH - kanskje en skjellsettende opplevelse. Kontakt Kristin Kjølberg eller Åste Jensen Sjøvaag innen 1. november.

 

Dålig samvittighet?

Kantinelederen oppfordrer alle på NMH til å rydde og samle serviset til kantina. De begynner å gå tom.

 

Stipend til musikkterapiprosjekt

1. amanuensis Hans Petter Solli har fått Extrastiftelsens post.doc.-stipend for sitt musikkterapiprosjekt innan psykisk helse og rus. Hans Petter Solli er ein pioner i arbeidet med musikkterapi i psykisk helse. Se video på CREMAHs facebookside>>

 

Vi gratulerer!

To nye 60-åringer 22. oktober: Morten Carlsen og
Steinar Rolf Holst

 

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut ca hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.