ETTER NOTER 14
3. november – 2017

Trenger du et nytt profilbilde?

Det blir drop-in-fotografering av alle ansatte som ønsker det fredag 10. november kl. 10.00-15.00 i 3. et. utenfor administrasjonen. Bildet blir brukt på nmh.no, men du får også bildefilen til eget bruk.

Hvem er dine pårørende?

Personalseksjonen minner  om at NMH trenger informasjon fra alle ansatte om nærmeste pårørende. Dette er opplysninger som er gode å ha ved et nødstilfelle, skade, ulykke eller en krisesituasjon. Dersom du ikke har registrert dine opplysninger vil vi gjerne at du gjør det i SAP (dersom du har tilgang), eller fyll ut skjema som du finner nederst på skjemaoversikten på nett>>

Velkommen til julebord torsdag 14. desember

Aperitiffen serveres i Sandvoldsalen klokken 16.00 og middagen blir i Levinsalen med julemat, juletregang og alt som hører med. Meld deg på innen 1.desember. Les mer om påmelding og egenandel>>

HMS-håndbok

Alt innen helse, miljø og sikkerhet er nå samlet i en egen HMS-håndbok på nettsiden. Der finner du informasjon om håndtering av brannvern, beredskap, skader, konflikter, seksuell trakassering, sykdom, mobbing, fysioterapitjeneste, hørselsvern, m.m. Der finner du også aktuelle lovverk, kontaktpersoner og en skjemaoversikt. Gå til HMS-håndboka>>

Har du konsertplaner for våren 2018?

Husk fristen for å registrere konsertønsker for våren 2018 som er 8. november. Les mer og gå til innmeldingsskjemaet>>

Test av musikkleksikonet MGG Online

I hele november kan alle på NMH teste den digitale utgaven av MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart). MGG Online er på tysk, men Google translate er integrert og artiklene / innholdet kan oversettes, for eksempel til norsk. Les mer om MGG online>>

Prosjektsamarbeid med India

NMH har fått tildelt et nytt prosjekt under programmet UTFORSK. Prosjektet legger til rette for FoU-samarbeid, korte gjensidige praksisopphold for studenter og støtte til etablering av et studieprogram i musikkpedagogikk i India. Prosjektet går over 4 år og er et samarbeid med Subramaniam Academy of Performing Arts (SaPa India) og Jain University. Mer informasjon om prosjektet kommer på nett.

Ny studie- og FoU-sjef på plass

Camilla Sønstabø Thorkildsen har startet i jobben. Hun sitter på rom 360. Les mer om Camilla>>

Ny produsent

Solveig Skår er ansatt som produsent i 100% stilling i Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon. Hun sitter på rom 308. Les mer om Solveig>>

Nå kan du booke standplass i foajeen

For å unngå standkollisjoner i kantina, er «standen» lagt inn i TimeEdit. Nå må den plassen bookes som et annet rom. I Time Edit heter det Standplass ved kunstvegg. Gå til TimeEdit>>

Om lokale lønnsforhandlinger

Forhandlinger mellom fagforeningene og ledelsen på NMH etter Hovedtariffavtalen 2.5.1 er nå avsluttet og lønnspotten er fordelt. De som har fått et lønnsopprykk vil få brev fra personalseksjonen en av de nærmeste dagene. Her kan du lese mer om lønn og lønnspolitikk på nett>>

Hvordan lage et passord som er vanskelig å knekke

1. Tenk først ut en fast setning du kan bruke og smett inn tall, spesialtegn o.l. som gjør det vanskelig å knekke passordet: Torne&rose ZZZ i 100 år!
2. Legg til et ord du assosierer med tjenesten: #bank Torne&rose ZZZ i 100 år! 
3. Tilpass setningene dersom mellomrom, enkelttegn eller spesialtegn ikke godtas:
bankTorneroseZZZi100år

Lønningshygge

Vel møtt til lønningshygge fredag 10. november fra kl. 16 på Larsen restaurant. På grunn av julebordet 14. desember blir dette siste samling før jul, så benytt anledningen til å ta et glass med gode kollegaer på en mørk novemberettermiddag.

Vi gratulerer!

Anthony Plog som fyller 70 år
13. november.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut ca hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.