ETTER NOTER 9
28. juni – 2017

God sommer og velkommen til oppstarten i august

Mandag 21. august: Oppstart for nye studenter.
Mandag 21. august kl 13.30: Studentene møter studielederne.
Torsdag 24. august: Fagdag for alle ansatte.
Fredag 25. august kl. 14.00 i Lindemansalen: Åpningsseremoni.
Fredag 25. august kl. 15.30: Timeavtaler studenter og hovedinstrumentlærere.
Mandag 28. august: Undervisningen starter.
NMH har egne sommeråpningstider fra 3. juli til 6. august.
Kantina er stengt mellom 24. juni og 13. august.
Her er lenke til århjul for studieåret 2017/2018>>

Stengt fløy torsdag 29.6. kl. 7-10

Det skal heises på plass tunge betongbjelker med mobilkran over taket i forbindelse med fasadearbeidene. For å være på den sikre siden må det ikke være noen i 3., 4. og 5. etasje i fløyen mellom personheisen og Chateau Neuf.

Nye folk i styre og stell

På styremøtet 16. juni ble det ansatt fagseksjonsledere og oppnevnt medlemmer til hovedutvalg og utvalg for neste rektoratsperiode, 1. august 2017 til 31. juli 2021. Nye fagseksjonsledere er Brit Ågot Brøske, Håkon Storm-Mathisen og Frank Havrøy. Les mer>>

Nye studieledere

Rektor har utnevnt studieledere for alle studieprogrammene. Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder, blant annet gjennom faglig koordinering og ved å sikre faglig sammenheng og helhet i studiet. Les mer om rollen og hvem studielederne er på nett>>

Evaluering av Lyden av Musikkhøgskolen

Hva gikk bra? Hva gikk ikke så bra? Det er gjort en evaluering av festivalen vi hadde i slutten mars. Les evalueringen her>>

Status likestilling

Hvordan står det til med likestillingen på NMH? Likestillingsutvalget har i en rapport blant annet vurdert bevisstgjøring og kompetanseheving, rekruttering, opprykkskvalifisering, kvalitetssikring og rapportering. Les mer om rapporten>>

Nye eksterne styremedlemmer

Departementet har oppnevnt Stein Olav Henrichsen, Cecilie Ohm, Karloo Hildén og Paula Crabtree til å være styremedlemmer ved NMH i neste periode. Varamedlemmer er Ingvild Aas og Alexander Refsum Jensenius. Les mer>>

Ny studie- og FoU-sjef

Camilla Sønstabø Thorkildsen er tilsatt som ny studie- og FoU-sjef. Hun starter hos oss 1. november. Camilla har bred erfaring både fra studieadministrativt arbeid og som leder. Hun har de siste seks årene vært ansatt som seksjonssjef ved seksjon for opptak og veiledning på HiOA. Les mer>>

Ny konsert- og produksjonssjef

Lars Holmen Kurverud er nå ansatt som leder for Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon. Seksjonen het tidligere formidlingsseksjonen, noe som skapte forvirring om hva som var forskjellen på formidling og kommunikasjon.

Har du prøvd DFØ-appen?

Glem vanskelig innlogging, skriv reiseregning og se lønnslipp på mobilen. Appen er mye enklere å bruke enn datamaskinen. Les mer om SAP-portalen som App>>

Endrede retningslinjer for anskaffelser ved NMH

Endringene består i blant annet at den nasjonale terskelverdien er økt fra 0,5 mill. kroner til 1,1 mill. kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 mill. kroner ikke lenger må kunngjøres og legges ut på anbud. Les mer>>

Styringsmodell og organisasjonsstruktur

Styret vedtok enstemmig forslag til organisasjonsstruktur med mandater og instrukser. Styret vedtok også etter diskusjon og innspill fra høringsinstansene å gå for fortsatt valgt rektor, som også er styreleder. Utredningen og høringsuttalelsene ligger i innkallingen til styremøtet>>

Skriv opp ferien i Outlook

Det kan være praktisk for alle å se når kolleger har ferie – så fint om alle kan legge dette i Outlook-kalender. Ellen på sentralbordet vil også kunne gi bedre svar når det kommer henvendelser i løpet av sommeren.

Nye kopimaskiner

Vi har fått nye skrivere / kopimaskiner over hele huset. For å skrive ut til de nye Ricoh-maskinene må du starte PCen på nytt 2 ganger. Det blir satt opp kurs (gjennomgang av bruken) først i august. De som har Mac må gå innom Eystein eller Lage for å komme over på ny løsning.

Vurderingsordnings-prosjektet er ferdig

Arbeidet med å gå gjennom alle emner ved NMH ble satt i gang i fjor for å sikre at vurderingsordninger og arbeidskrav var godt egnet til å fremme læring og vurdere læringsmål. Da arbeidet startet var det i overkant av 100 ulike vurderingsordninger i bruk. Vi har nå 13 ulike vurderingsordninger. Oppdaterte emnebeskrivelser er nå tilgjengelig på nmh.no, og vi anbefaler alle å sjekke opp sine emner.

To professorater utlyst

Det er utlyst stillinger som professor i musikkpedagogikk og professor i kultursosiologi. Begge har søknadsfrist 1. september. Les utlysningstekstene>>

Bjørnar Habbestad til nyMusikk

Bjørnar Habbestad begynner 1. september som ny kunstnerisk leder i nyMusikk. Doktorgradsprosjektet hans på NMH handlet om samarbeidsprosesser mellom komponister og utøvere. Les mer i Ballade>>

Hedda til Morten Halle

Vi er ikke så vant til teaterpriser på NMH, men Heddaprisen for beste lysdesign gikk i år til Morten Halle i forestillingen "Rekyl" ved Teater Innlandet. Les mer>>

TUP med dirigerings- og komposisjonsprosjekt

TUP starter opp et dirigeringsprosjekt for våre elever, dette blir avholdt i samlinger utenom TUP-dagene og skal gi elevene et grunnlag for å lære mer om dirigering og stille sterkere ved opptak til bachelor. Det blir også ha et komposisjonsprosjekt i samarbeid med Follo-piloten, dette vil involvere alle våre elever og alle elever som deltar i Follo-piloten. Første TUP-samling går av stabelen 23. september.

Nye læringsstrategier i høyere musikkutdanning

CEMPE og Griegakademiet inviterer til nasjonalt seminar i Bergen 25. og 26. oktober. Send inn forslag til presentasjoner av prosjekter 25. august. Det gjelder særlig innenfor temaene samarbeid og samarbeidslæring, teknologi, digitale verktøy og nettbaserte læringsformer og kunstnerisk utviklingsarbeid som kunnskapsgrunnlag og arbeidsform i møte med studenter. Les mer>>

Vi gratulerer sommerjubilantene

Sigrun Eng som fyller 40 år 1. juli.
Desiree Paulsen Bakke som fyller 60 år 13. juli.
Øivind Varkøy som fyller 60 år
14. juli.
Are Sandbakken som fyller 50 år 15. juli.
Even Ruud som fyller 70 år 22. juli.
Tine Thing Helseth som fyller 30 år 18. august.
Cathrine Winnes som fyller 40 år 22. august.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut ca hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.