ETTER NOTER 10
7. juni – 2019

Har du ideer til Lyden av Musikkhøgskolen 2020?

Larissa Tereščenko, Gunnar Flagstad og Eyolf Dale er kunstneriske ledere, og ber om forslag på prosjekter. – Vi er glade i ideer som er lettrodde og som kan gjøres i det offentlige rom, men det er også lov å tenke maksimalistisk. Mangfold og NMH i all sin bredde er det kompasset vi styrer etter. Vet du om et spennende sted i Oslo du vil at NMH skal være synlig? Her kan en prøve ut artige ideer en kanskje ikke vanligvis får gjort. Forslagene trenger ikke å være omfattende, men kan bestå av et par ord. Les mer og om Lyden av NMH 2020 og gå til idéskjema>>

Arealer og leie av lokaler

Statsbygg søker nå i markedet etter lokaler NMH kan leie. I slutten av juni / tidlig august skal de kunne presentere de aktuelle leieobjektene de har funnet. Disse vil variere i størrelse, pris og avstand til NMH. Da kan ulike scenarioer bli vurdert opp imot leieobjektene og man vil se på konsekvensene ved ulike alternativer. Dette vil uansett ikke skje før til høsten. Saken blir blant annet diskutert i Samarbeidsutvalget 11. juni. En endelig flytteprosess er sannsynligvis ikke aktuell før nærmere jul. Les mer på nettsiden om arealsaken og se også avtalen mellom NMH og Statsbygg>>

Prorektor blir pensjonist

Kjære alle sammen!
Etter noter brukes sjelden til personlige meddelelser. Her kommer en fra meg for å fortelle at jeg vil pensjonere meg når jeg fyller 67 i oktober 2020. Ikke noe dramatisk med dette, bare den upraktiske følgen at jeg går ut av rektoratet og slutter som prorektor ved juletider, halvannet år før rektoratsperioden er over. Hvordan denne situasjonen skal håndteres blir en sak på styremøtet i neste uke, og det ligger meg på hjertet å meddele min plan til mine kjære kolleger nå. Fra januar til oktober 2020 vil jeg fortsatt være i jobb og følge opp noen av sakene jeg er involvert i nå. Vi kommer fortsatt til å møtes i korridorene. Det ser jeg fram til.
Vennlig hilsen Hilde

Oppstart etter sommeren

Oppstart for nye studenter til høsten er mandag 19. august.
Det blir fellesdag for alle ansatte torsdag 22. august.
Offisiell åpning av studieåret blir mandag 26. august. Åpningsseremonien er flyttet fra fredag til mandag fordi mange «gamle» studenter ikke kommer til NMH før denne uka.

Framdrift for faglig stillingsplan

Etter et innspillmøte om faglig stillingsplan mandag 3. juni, med blant annet rektoratet, fagseksjonsledere og tillitsvalgte, ble det gjort noen endringer i framdriftsplanen: I løpet av juni skal det utarbeides et høringsnotat. Høringsfristen blir i siste del av september, med sikte på å behandle og avklare de overordnede, prinsipielle spørsmålene i styret i oktober. Endelig stillingsplan skal behandles i styremøtet i desember.

Saker på styremøte 13. juni

Torsdag 13. juni har styret ved NMH siste styremøte før sommeren. Saker på dagsorden er bl.a. regnskap, langtidsbudsjettet, oppsummering av arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK), statusrapport for personvernarbeidet (GDPR), oppdaterte ambisjoner i strategisk plan og ledelsesmodell. Ansattrepresentantene i styret inviterer til diskusjon om styresakene personalrommet ved brua onsdag 12. juni kl. 11.30–12.30. Husk også at styremøtene er åpne for alle interesserte. Her finner du lenke til styresakene>>

Svar på undersøkelsen om mobbing og trakassering

Ny frist er 9. juni for å svare på undersøkelsen om mobbing og trakassering. Svarprosenten nærmer seg 50 %, men jo flere som svarer, jo riktigere blir inntrykket av hvordan det står til på NMH. Les mer>>

Nytt reisebyrå og nye reiserutiner

I forbindelse med overgang til ny reisebyråavtale (G-travel) er det noen endringer i hvordan vi bestiller reise og hotellopphold. Alle ansatte som har FEIDE-pålogging, har mulighet til å bestille egne reiser via reisebyrået. Alle reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder, eller av en som har fullmakt til å godkjenne reiser. Godkjenningen bør gjøres skriftlig, slik at det finnes dokumentasjon. Les om hvordan du går fram hvis du skal på jobb-reise>>

Sommeråpningstider 

Kantina er stengt fra 24. juni til 12. august. Det er reduserte åpningstider før og etter den sommerstengte perioden. NMH har også helgestengt i sommer, og har reduserte åpningstider fra 1. juli til semesterstart.  Se alle åpningstider på nett>>

Når skal du ha sommerferie?

Skriv det inn i Outlook-kalenderen. Praktisk for kollegene.

Nytt SUT

Pedagogikkstudent og trompetist Elin Nilsen tar over lederrollen i SUT etter Sverker Rundqvist, som fortsetter videre i Studieutvalget og går inn i NMHs styre. Her er det nye studentutvalget ved NMH fra høsten: Live Smidt (f.v.), Elin Nilsen, Jonas Hald, Sanyu Nsubuga, Maren Johansen. Tomas Nannestad kunne ikke være til stede. Les mer>>

Vi gratulerer sommerbursdagsbarna

Anniken Jess Iversen som fyller 30 år 19. juni.
Renate Hauge Sund som fyller 50 år 8. juli.
Jon Faukstad som fyller 75 år 12. juli.
Jon Helge Sætre som fyller 50 år 1. august.
Lars Notto Birkeland som fyller 50 år
12. august.
Hallgrim Bratberg som fyller 50 år 16. august.
Marius Schei Johansen som fyller 40 år
21. august.
Svein Rustad som fyller 60 år 26. august.

Nytt nummer av Music & Practice

Fjerde nummer av det digitale musikkfaglige tidsskriftet Music & Practice er publisert. Et av hovedtemaene i dette nummeret er instrumentale teknikker. Redaktør er Erlend Hovland. Les mer>>

Ding-dong or dong-ding?

5. og 6. februar 2020 feirer NordART Arne Nordheims arv med musikk, film og forestillinger skapt gjennom grensesprengende, modige kunstneriske prosesser. Hva er musikk for ansiktet? Hva skjer når ti internasjonale kunstnere og studenter, lærere og stipendiater ved NMH braker sammen og nytolker Beethovens sju (!) klaverkonserter? Les mer i arrangementskalenderen>>

Nina Nielsen

er tilbake i kommunikasjonsseksjonen etter noen år som ph.d.-stipendiat ved NMH. Nina skal blant annet jobbe med forskningskommunikasjon.

Ledige stillinger

Fysioterapeut, søknadsfrist: 7. juni.
Regnskapssjef, søknadsfrist: 13. juni.
Førsteamanuensis i komposisjon (30 %), søknadsfrist: 18. juni.
Se alle stillingsutlysningene>>

Etter noter kommer ut annenhver fredag. Høsten 2019: 
30.8.  – 13.9. – 27.9. – 11.10. – 25.10. – 8.11. – 22.11. – 6.12.

Neste Etter noter kommer fredag 30. november.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.