ETTER NOTER 11
30. august – 2019

Har du meninger om faglig stillingsplan?

De overordnede, prinsipielle problemstillingene til en faglig stillingsplan er sendt på høring med frist 22. september. Les høringsnotatet og grunnlagsdokumentet her>>

Nyvalg på prorektor

Det blir holdt nyvalg på prorektor for perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2021. Fristen for å foreslå kandidater er mandag 23. september. Det har kommet inn ett forslag. Les mer om valget og hvem som er forslått til nå>>

Har du ideer til Lyden av Musikkhøgskolen 2020?

Ny festival går av stabelen 19.–23. mars. Ideer til prosjekter kan leveres på skjema på nett, eller du kan legge en lapp i idépostkassen i foajeen. Fristen er 15. september. Les mer og om Lyden av NMH 2020 og gå til idéskjema>>

Flere aktuelle lokaler funnet

Statsbygg har søkt på leiemarkedet og kommet opp med 4 forslag til et «Campus 2» for NMH. Alle ligger i ca. 10 minutters gangavstand fra NMH. Statsbygg har vurdert leieobjektene ut fra beliggenhet, fleksibilitet og leiepris. Les om vurderingene på nettsiden om arealsaken>>

Ansattekor

Kan du lese noter og er glad i å synge, er du hjertelig velkommen til å bli med i NMHs nye ansattekor. Øvelsene blir utvalgte tirsdager kl. 15.15 til 16.30. Innspill på repertoar fra korsangerne tas gjerne imot. Dirigent for ansattekoret er Tone Bianca Dahl. Les mer og meld deg på>>

Resultatene fra undersøkelsen om mobbing og trakassering

Torsdag 22. august ble de nasjonale resultatene fra undersøkelsen om mobbing og trakassering i UH-sektoren lagt fram. NMH har mindre mobbing og trakassering enn gjennomsnittet blant universiteter og høgskoler. Les mer om resultatene>>

Midlertidig hovedvernombud

Heidi Ramberg fungerer midlertidig som hovedverneombud inntil nytt hovedverneombud er på plass. Heidi er oppnevnt av fagforeningene ved NMH. Se oversikt over vernetjenesten ved NMH>>

Treningen er i gang

Torsdagstreningen kl. 12.30–13.00 fortsetter med nye koster. Første gang 5. september blir det i Kammersal 3 (U1021), de neste gangene på Bevegelsesrommet (025). Prorektor Hilde starter inntil den nye fysioterapeuten Karen van der Starre er på plass i oktober. Personaltreningen med Solveig har også startet opp. Treningen, Friskis&svettis-trening, er i bevegelsesrommet onsdager kl. 15.30-16.30. Les om trening og velferdstilbud ved NMH>>

Skikkethetsnemnda

Styret oppnevnte 13. juni Brit Ågot Brøske som leder av skikkethetsnemda og John Vinge som institusjonsansvarlig for skikkethet. Les mer om skikkethetsnemnda>>

Studieutvalget

Studieutvalget er i gang etter ferien, og klar for å behandle og følge opp saker og prosesser som skal bidra til å utvikle og kvalitetssikre utdanningstilbudet vårt. Nytt av året er at utvalget vil informere om kommende saker fortløpende på studieutvalgets nettside, slik at alle som er interessert kan holde seg orientert om sakskartet før selve innkallingen publiseres. Se sakspapirer og møteplan for resten av studieåret 2019/20>>

Nye fjes

Det er mange nye, og ny-gamle kollegaer denne hausten. Her er oversikten>>

Mesterklasse med Pierre-Laurent Aimard

Den verdenskjente pianisten Pierre-Laurent Aimard gjester NMH mandag 16. september kl. 10–14 i Levinsalen, etter å ha framført den ikoniske Fuglekatalogen av Olivier Messiaen på Ultima-festivalen dagen før. Les mer>>

Seminar om musikkfaglig interaksjon

Vil du være med på årets nasjonale CEMPE-seminar på Universitetet i Stavanger 14.-15. november med presentasjoner, konsertforedrag og paneldebatt, rettet mot studenter, lærere og forskere i høyere musikkutdanning? Tema er blant annet tverrfaglig tilnærming, forbindelser mellom praksis, teori og refleksjon, framtidens musikkliv og nye konstellasjoner. Les mer og meld deg på>>

Klimabrølet

Bli med og brøl for et bedre klima fredag 30. august kl. 15.00 i Spikersuppa. Blåsere fra NMH skal spille sammen med klokkenisten i Rådhuset.  Se mer på klimabrolet.no>>

Utvekslinger

31 utvekslingsstudenter fra til sammen 15 land er kommet for å studere ett eller to semester på NMH. Slå av en prat dersom du treffer en av dem. Samtidig reiser 24 av våre egne NMH-studenter ut i verden på utveksling. Les mer om utvekslingsmuligheter>>

Ledig stilling

Personalrådgiver, søknadsfrist: 6.9.
Driftstekniker, søknadsfrist: 10.9.  
Gå til stillingsutlysningene>>

Vi gratulerer

Anna Sæmundsdottir som fyller 60 år
13. september.

Neste Etter noter kommer 13. september

Neste Etter noter kommer fredag 30. november.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.