ETTER NOTER 13
27. september – 2019

Hva skjer framover med faglig stillingsplan?

Alle høringssvarene og forslaget til overordnede prinsipielle problemstillinger skal behandles i styret 7. oktober. En detaljert faglig stillingsplan vil etter planen bli behandlet i styret i desember. Gå til nettsiden der prosessen med faglig stillingsplan blir oppdatert>>

Hva skjer med forslagene til Lyden2020?

Det har kommet inn ca. 120 forskjellige prosjektideer og forslag til festivalen. – Det er mye spennende, og det er ekstra gøy at majoriteten av forslagene kommer fra studentene. Det mangler dessverre initiativer fra enkelte fagmiljøer, så det skal vi ta tak i, sier prosjektansvarlig Lars Kurverud. I løpet av oktober vil et første programutkast for festivalen være klart. Les mer om hva som skjer med Lyden av Musikkhøgskolen 2020>>

Søk ekstra FoU-ressurs til historieprosjektet

I tillegg til å søke om ekstra FoU til prosjekt til eit av sentra, kan du søke ekstra FoU til historieprosjektet. Prosjektleiar Astrid Kvalbein skriv: – I NMHs historieprosjekt trengs særleg meir stoff om utøvarutdanning. Kjenner du til fagmiljø, lærarar, musikarar, pedagogiske filosofiar, undervisningsmetodar eller noko anna som fortener å bli undersøkt og skrive om? Kven bør vi intervjue? Kan du sjølv bidra, om du får ekstra FoU til det? Ta kontakt med prosjektleiar Astrid Kvalbein. Les meir om historieprosjektet>>
Fristen for å søke ekstra FoU-ressurs er 1. november. Les meir på FoU-sida for tilsette>>

Hvordan løse arealbehovet vårt på lang sikt?

Det foregår det en grundig prosess med å finne en løsning på arealbehovene på lang sikt. Statsbygg er nå i gang en konseptutvalgutredning, og 7. oktober blir styret orientert om framdriften. Les mer om konseptutvalgutredning og se framdriftsplanen på nettsiden om arealsaken>>

Morten Halle foreslått til ny prorektor

Det kom inn ett forslag til ny prorektor innen fristen, og det er Morten Halle som er foreslått. Med kun ett forslag, anses vedkommende som valgt dersom styrets flertall stemmer for det, ifølge brevet fra valgstyret. Voteringen skjer på styremøtet 7. oktober. Les mer om valget på ny prorektor>>

Shanghai/Oslo – Oslo/Shanghai

En gruppe studenter, lærere og visepresidenten fra konservatoriet i Shanghai kommer til NMH 8.–10. oktober. De skal ha  workshops sammen med folkemusikkstudentene, og 9. oktober kl. 19.00 blir det en felles konsert i Lindemansalen med kinesiske og norske studenter. Besøket og konserten er i anledning åpningen av Chinese Music Culture Center her på NMH. Ansatte er invitert, og på grunn av bevertning er det påmelding innen mandag 30. september. Les mer og meld deg på>>

Hva synes KD om oss?

Hvordan står det til med kvalitet, gjennomstrømming, personvern? Tilbakemeldingene fra KD er en orienteringssak i styremøtet. Les tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet mellom KD og NMH>>

Nye strategiske ambisjoner for NMH

I styremøtet 7. oktober står hovedmål 2025 og ambisjoner for perioden 2019-2022 på dagsorden. Med dette vil revideringen og oppdateringen av NMHs strategi, som har holdt på siden juni 2018, komme i havn. Les om strategiprosessen her>>

Andre saker på styremøtet 7. oktober

Prinsippene i ny faglig stillingsplan, ledelsesmodell, handlingsplan for informasjonssikkerhet og personvern, Statsbyggs arbeid med konseptutvalgnotat, prioriterte tiltak 2020 og tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet er blant sakene på styremøtet. Saker til styremøter publiseres her>>

Vil du snakke om styresakene?

Ansattrepresentantene i styret er tilgjengelig for spørsmål om styresaker fredag 4. oktober kl. 11.30–12.30 på personalrommet ved brua i 3. etg. Sakene til styremøtet blir publisert her>>

Tidlig varsel

Semesteravslutningsseremonien med vitnemålsutdeling for avgangsstudenter og kreering av doktorander er torsdag 11. juni kl. 16.00 i Lindemansalen med etterfølgende mottakelse. Hak av i kalenderen allerede nå!

Ledige stillinger

Overingeniør IT, frist 7. oktober.
Seniorkonsulent/rådgiver i Studie- og FoU-seksjonen, frist 8. oktober.
Førstekonsulent ved CEMPE, frist 8. oktober.
Gå til stillingsutlysningene>>

Vi gratulerer

Koka Nikoladze som fyller 30 år 30. september.
Isabelle Perrin som fyller 60 år 10. oktober.

Hamstere i blant oss

Kopper og kar forsvinner fra kantina og kjøkkenet i administrasjonen, og kommer ikke tilbake. Kan alle bidra til at vi blir flinkere her?

Neste Etter noter kommer 11. oktober.

Neste Etter noter kommer fredag 30. november.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.