ETTER NOTER 15
25. oktober – 2019

Engelskspråklig tilbud på bachelor

Studieutvalget vedtok i 8. oktober å utlyse et engelskspråklig tilbud på bachelor i utøving – klassisk. Tilbudet innebærer at et begrenset antall studenter får mulighet til å gjennomføre hele studiet på engelsk fra høsten 2020. Det blir lagt til rette for at studentene som tas opp på ordningen får muligheten til å lære seg norsk, noe de også blir oppfordret til. Blant annet må de gjennomføre et tre uker langt norskkurs før studiestart. Christina Kobb er engasjert til å utrede hvilke tiltak som må på plass i hvert enkelt emne for at de skal kunne gjennomføres på engelsk på en god måte.

Vernombudene er på plass

Cathrine Nymoen Dorg har sagt ja til å bli nytt hovedverneombud. I tillegg er Guro Gravem Johansen blitt verneombud for lærerne og forskerne, Heidi Ramberg for administrasjonen og Marius Schei Johansen for arrangement og produksjon. De har en funksjonsperiode på to år fram til 31.07.2021. 

Frist i dag: Innspel til konsertar i vårsemesteret

Hugs fristen i dag for å melde inn konsertønske til hovudprogrammet våren 2020. Klikk deg inn og bruk skjemaet.

Samarbeid om studentombud

Tirsdag 15. oktober ble avtalen mellom seks mindre institusjoner underskrevet. NMH skal samarbeide med Politihøgskolen, Arkitekthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høgskole om et felles studentombud, som skal ha lokaler på Blindern. Studentombudet bistandsinstans i studiesaker og et lavterskeltilbud, og skal også drive oppsøkende arbeid for å øke studenter og ansattes bevissthet rundt studentenes rettigheter og plikter.

HOMESIDE rekrutterer deltakere til demensforskning

HOMESIDE har fått godkjenning fra både medisinsk-etisk komite og Norsk senter for forskningsdata, og er klar for å gå i gang med rekruttering av deltakere. Forskningsprosjektet retter seg mot hjemmeboende par der én har demens, og det skal teste ut effekten av hjemmebaserte musikk- og leseprogrammer. Kjenner du noen som kan være deltaker, kontakt homeside@nmh.no

Julebord – sett av dagen

Julebordet blir 12. desember kl. 16. Etter julemiddagen går vi på NMHs julekonsert i Lindemansalen kl. 18. Det blir mottakelse med bobler og julesnacks for ansatte etter konserten, og gang rundt juletreet i foajeen for dem som ønsker det. Arrangementet avsluttes kl 21. Invitasjon og påmelding til julebordet kommer i november. Lenke til NMHs julekonsert>>

Følger du sikkerhetspakken om informasjonssikkerhet?

«Det er praktisk å lade mobilen eller nettbrettet på bussen, men det åpner også for at uvedkommende kan få tilgang til tingene dine gjennom ladepunktet». Visste du det? Dette er av flere aha-opplevelser du kan få hvis du klikker deg inn på mailene du får tirsdager og torsdager i oktober. Det Nasjonal sikkerhetsmåned og avsenderen er XtraMile. IT på NMH går god for at det er greit å klikke på akkurat disse lenkene. :-)

Hugs lavterskeltreninga torsdagar kl 12.30-12.55

Fysioterapeut Karen van der Starre leiar lavterskeltreninga på torsdagar. 

Lansering: GRUV - glede, rytme, utvikling, vekst

Beveger barn i norske barnehager seg for lite? Kan man bruke innspilt musikk for å stimulere til bevegelsesglede? Hvordan kan vi som voksne legge til rette for fri bevegelse i vårt arbeid med barn? Velkommen til seminar og lansering av veilederen GRUV, skrevet av Rita Strand Frisk og kulturkonsulent Ane Linn Haagaas. Klikk deg inn for mer informasjon og påmelding.

Christian Bloms refleksjon Organized Time tilgjenglig i Research Catalogue

Avhandlingen ble avsluttet i 2017 og har vært tilgjengelig som pdf i Brage. Research Catalogue er et medium som er mer egnet for refleksjoner som bruker flere medier. Her har du tilgang til Christian Bloms stipendiatarbeid>>

Noteetterlysning

Etter mesterklasse 16. september med Pierre-Laurent Aimard i Levinsalen forsvant en note med Ligeti Etyder Bok 2. Skulle du dumpe borti og finne denne noten, kontakt Ellen Ugelvik>>

Ledig stilling

Professor/førsteamanuensis (II) i universitets- og høgskolepedagogikk  
Søknadsfrist: 17. november
Gå til ledige stillinger>>

 

Gro Trondalen i Forskerforum

Forskerforum publiserte nyleg ein lang artikkel med Gro Trondalen. Der snakkar ho om korleis musiikkterpi står i spenn mellom humaniora og naturvitskap, om musikk og identitet, musikkens terapeutiske funksjon, korleis musikken påverkar oss, og om musikk vi ikkje vel å høyre på i butikkar. Ein kortversjon kan du lese på nmh.no>>

Fortjenestemedalje til Lasse Thoresen

Lasse Thoresen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Medaljen ble tildelt under jubileumskonserten i Lindemansalen 18. oktober. – Kongens Fortjenestemedalje blir tildelt som lønn for særlig fortenstfullt virke for Norge og menneskeheten, står det på kongehusets nettside.

Designpris for årsrapporten

NMHs årsrapport for 2018 fikk onsdag Farmandprisen for beste idé og design. NMH var også nominert i klassen for beste årsrapport i offentlig sektor.

Nominert

Masterstudent Sandra Lied Haga er nominert til Equinors talentstipend.  Talentstipendet blir delt ut årleg, er eitt av Norges største innan klassisk musikk og har ein verdi på éin million kroner.

Neste Etter noter kommer 8. november.

Neste Etter noter kommer fredag 30. november.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.