ETTER NOTER 4
1. mars – 2019

Vi er nr 2 i Norden

NMH er på andreplass blant de utøvende musikkutdanningene i Norden. Det er resultatet av årets rangering av verdens beste universiteter og høgskoler – QS World University Rankings. – Det er gøy å se at vi blir lagt merke til internasjonalt, og stadig får høyere plassering, sier en fornøyd rektor Peter. Les mer>>

Program på fellesdag 24. april

Nå er programmet klart. Lurer du på hva midlene til ekstra FoU går til? Presentasjonene på fellesdagen vil gi svaret. Se programmet>>

Styresaker

8. mars er det styremøte, og mange saker skal diskuteres, blant annet årsregnskap og årsrapport for 2018. I tillegg skal årsrapportene til CEMPE, utvalg for mangfold og likestilling og arbeidsmiljøutvalget legges fram. Sakspapirer og referater fra styremøtene ligger her>>

Bli med å diskuter styresakene før styremøtet

Torsdag 7. mars kl. 12.00–13.00 kan du diskutere styresakene med ansattrepresentantene på personalrommet i 3. etg. NMHs ansatte i styret er Jon Helge Sætre, Anne Katrine Bergby, Håkon Kvidal og Åse Karin Hjelen. Se alle styremedlemmene. Minner også om at styremøtene er åpne for alle interesserte.  Lenke til styresakene>>

Hva skjer i studieutvalget?

Hvis du lurer på det, kan du lese sakspapirer og møteprotokoller fra møtene i studieutvalget på nett. Innkalling og sakspapirer til møtet 5. mars er nettopp lagt ut. Gå til studieutvalgets nettside>> 

Søk innovasjonsmidler fra CEMPE

Husk søknadsfristen for å søke innovasjonsmidler fra CEMPE 15. mars. Les mer>>

Musikkterapiforskning og internasjonale perspektiver

Husk påmeldingsfristen 17. mars for å melde deg på dagskonferansen er 22. mars om musikkterapiforskning. Les mer>>

Hvis du trenger refusjon av utlegg

Husk at refusjon av utlegg til å kjøpe varer og tjenester er noe vi skal benyttes unntaksvis. De fleste virksomheter kan sende faktura til NMH. Det er kun de med fullmakt som kan foreta innkjøp på vegne av NMH. Dersom navnet ditt ikke står i fullmaktsoversikten, kan du ikke foreta innkjøp på vegne av NMH. Se oversikten over fullmakter>>

Din egene program-maker

Trenger du et program? Du kan lage det selv ved hjelp av et enkelt verktøy på nett. Gå til programgeneratorene>>

Ledige stillinger

Rådgiver i studieseksjonen med frist 8. mars, førsteamanuensis i hammerklaver med frist 10. mars og postdoktor knyttet til historieprosjektet med søknadsfrist 1. april. Les om stillingene>>

Neste Etter noter kommer fredag 15. mars. 

Neste Etter noter kommer fredag 30. november.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.