ETTER NOTER 7
12. april – 2019

Velkommen til fellesdag 24. april

Programmet ligger på nettsiden. Fellesdagen varer fra kl. 9 til og med lunsj ca. kl. 13. Presentasjonene er resultatene av ekstra FoU. Se programmet>>

Canvas dop-in-kurs

Simen Bille Grøstad har startet med drop-in timer i Canvas. De veksler mellom å være i hus 1 og hus 2, og varer ca en time. Han har kurs hver dag, så det skal være mulig for de fleste å finne en tid som passer. Tidene for drop-in-timene, veiledning og informasjon om Canvas finner du her>>

Debatt om klima 30. april kl 12 i kantina

Karriere og karbonavtrykk – globalisert musikkliv til hvilken pris? Hvilket ansvar har musikklivet i klimakrisen? Er det mulig å leve som «grønn musiker» idag? Bli med på klimadebatt arrangert av SUT>>

Invitasjon til pensjonistmarkering 8. mai

Lasse Thoresen, Gunnar Sama, Rita Strand Frisk og Tone Elofsson pensjonerer seg i år. Bli med å feire dem. Det vil bli servering, taler, gaveoverrekkelser og kunstneriske innslag. Påmeldingsfrist: 26. april. Les mer om tid, sted og påmelding på nett>>

Kom med konsertforslag for valgdagen, kulturnatt
og resten av høsten

NMH blir stemmelokale under kommunevalget 8. og 9 september. Dette betyr at vi kan få over 2000 av våre nærmeste naboer på besøk. Fredag 13. september er det Oslo Kulturnatt, og alle på NMH er invitert til å komme med konsert- og prosjektforslag. Husk også å registrere konsertønsker for NMHs hovedprogram til høsten. Fristen er onsdag 1. mai for alt. Sjekk beskjeder på nettsiden for ansatte>>

Omstillingsavtale

En avtale, som skal sikre hver enkelt av oss under en eventuell flytteprosess, er skrevet under av fagforeningene Creo, Forskerforbundet, Parat og direktør. Målet med avtalen er å sikre medbestemmelse og rettigheter i henhold til lover, avtaler og retningslinjer for omstilling i statlig sektor. Omstillingsavtalen finner du blant annet under saken om arealer og plassmangel>>

Sommerferie

Årets hovedferieperiode for de faglig ansatte er fra 1. juli til 4. august (uke 27-31). Du kan søke om å ha ferie utenom disse datoene dersom du har planlagte oppgaver i den oppgitte ferieperioden. Send søknad om å forskyve ferien til din nærmeste leder i god tid før ferieavviklingen. Administrativt ansatte søker om ferie i SAP, og ferieplanen skal være klar, og godkjent av nærmeste leder, før 1. mai. Les mer om ferieavvikling på nett>>

Kammermusikkdager
25.–29. april

Blant mesterklasser, konserter og åpen undervisning skal hopptrener Alexander Stöckl og Hatto Beyerle holde foredraget «The Art of Moment» sammen. Velkommen til ECMA rett over påske. Se ECMA-programmet 2019>>

Seminar om norsk klavertradisjon 3. mai

Kva kjenneteikna undervisninga til Robert Riefling, og kva slags klavertradisjonar lever vidare i undervisninga på NMH i dag? Spørsmål som dette er tema på seminar i regi av historieprosjektet fredag 3. mai frå kl. 10. Les meir>>

Vi gratulerer

Øyvind Voldmo Larsen som fyller
40 år 19. april.
Emil Bernhardt som fyller 40 år 23. april.
Stephen Parker som fyller 60 år 24. april.
Kenneth Ryland som fyller 50 år 24. april.
Gunnar Sama som fyller 70 år 27. april.

Kalendermysteriet

Studiekalenderen for 2019-2010 har blitt publisert i litt ulike versjoner, men den som ligger på nettsiden nå, skal være riktig! Her er den riktige studiekalenderen>>

Vårrengjøring i garasjen

Torsdag 25. april kl 6.00 er det planlagt vårrengjøring i garasjen. Alle bilder og hengere må være fjernet senest dagen før.

Redusert renhold i påska

I kontrakten med det nye renholdsbyrået var det mye å spare på redusert renhold på alle kontor i noen dager pr. år. Derfor er det redusert renhold i påskeuka, i jula og i sommerferien.

Neste Etter noter kommer fredag 3. mai. 

Neste Etter noter kommer fredag 30. november.

Etter noter er Musikkhøgskolens interne nyhetsbrev for ansatte.
Etter noter kommer ut hver 14 dag. Mange av sakene er notiser du kan lese mer om på Musikkhøgskolens interne nettsider.
Tips til saker til nett og Etter noter kan du sende til kommunikasjonsseksjonen.