Beskjeder

CEMPE_Friberg_10_oppdatert.jpg

Friklassisk workshopseminar 17. oktober 2019

Har du interessert i å lære mer om klassisk improvisasjon og møte andre som deler denne interessen? Velkommen til seminaret Friklassisk - improvisasjon og sanntidsmusikk 7.-8. februar på NMH! Påmelding som lyttende deltager er nå åpen.