Beskjeder

valg og kulturnatt 3.jpg

Send inn konsertforslag til valget og kulturnatt i september 09. april 2019

NMH blir stemmelokale under kommunevalget 8. og 9 september. Dette betyr at vi kan få over 2000 av våre nærmeste naboer på besøk.

Lindeman tomme seterader f Christian Hauge 2.jpg

Registrer konsertønsker for høsten 2019 28. mars 2019

Nå kan du registrere konsertbehov og konsertønsker for NMHs hovedprogram til høsten. Fristen er onsdag 1. mai.

Vet du hvem din studentkontakt er? 06. mars 2019

Alle studenter ved NMH har en studentkontakt. Det er din kontaktperson i saker som angår din studiesituasjon.