CEMPE_Friberg_10_oppdatert.jpg

Friklassisk - improvisasjon for orkestermusikere

Har du interessert i å lære mer om klassisk improvisasjon og møte andre som deler denne interessen? Velkommen til seminaret Friklassisk - improvisasjon og sanntidsmusikk 7.-8. februar på NMH! Påmelding som lyttende deltager er nå åpen. 

Påmelding

Medvirkende

Seminaret arrangeres av initiativtaker Geir Lysne og CEMPE i samarbeid med Det Norske Blåseensemble.

Program

Seminaret består av workshops, presentasjoner, demonstrasjoner og samtaler. Spillende deltagere vil i grupper ledet av hver sin instruktør få mye tid til å utforske ensembleimprovisasjon med klassisk utgangspunkt. Musikkstudenter fra Norge, Stockholm og Gøteborg vil få utforske ensembleimprovisasjon sammen med profesjonelle orkestermusikere under ledelse av hver sin erfarne instruktør. Lyttende deltagere kan følge et program av presentasjoner, diskusjoner, musikk og åpne prøver og workshops.

Program fredag 7. februar

11.00-11.30

Velkommen

11.30-13.00

Åpen prøve med DNBE og Geir Lysne

13.00-13.45

Pause

(Spillende deltagere starter med workshop etter pausen 13.45-16.30)

13.45-14.30

Musikererfaringer. Tre enkeltmusikere fra DNBE forteller om sine erfaringer med improvisasjon i orkester 

14.30-15.30

Improvisasjonsundervisning av barn. Trude Eick og Magnus Løvseth demonstrerer og spiller sammen med elever ved Musikk på Majorstuen

15.30-16.30

Workshops - åpen for tilhørere

16.30-17.30

Pause

17.30-19.00

Workshops - åpen for tilhørere

19.00-22.00

Sanntidskveld med middag, samtaler og jam

 

Program lørdag 8. februar

10.00-11.00

Morgenimpro og kaffesamtale av og med instruktørene

11.00-12.30

Workshops - åpen for tilhørere

12.30-13.15

Pause

13.15-15.45

Workshops - åpen for tilhørere

15.45-17.00

Paneldebatt: Orkestermusikerens kunstneriske identitet og impro som personlig utviklingsarena. Geir Lysne og Brit Ågot Brøske innleder om sanntidsmusikk

17.00-18.00

Pause

18.00-20.00

Sanntidskonsert. Smakebiter fra seminaret og konsert ved Det Norske Blåseensemble

 

Omtale

Orkesterledere/instruktører

Geir Lysne er professor ved NMH og kurator for sanntidssatsingen i Det Norske Blåseensemble. Deres improvisasjonskonsept har brakt ensemblet til utsolgte hus i Berlin philarmonie og Alte oper Frankfurt. Med seg som instruktører har Geir fått Jörg Brinkmann, tysk avantgardecellist og komponist, Christopher Redgate, oboist og en ettertraktet samtidsmusiker og improvisatør og Alison Blunt, fiolinist med lang erfaring med denne type improvisasjon. Les mer om instruktørene ved å klikke på navnene deres. 

Øvrige medvirkende

  • Trude Eick, Magnus Løvseth og elever ved Musikk på Majorstuen
  • Brit Ågot Brøske, Norges musikkhøgskole
  • Musikere fra Det Norske Blåseensemble

Les intervju fra Ballade med Geir Lysne