Profilbilde-2014-0942-web.jpg

Vil du være med i et forskningsprosjekt om musikalsk kreativitet og kunstig intelligens?

Musikere, låtskrivere eller komponister med erfaring med å jobbe fram låter sammen med andre søkes til workshop 17. oktober.

Workshopen arrangeres av stipendiat Notto J. W. Thelle, og holdes torsdag 17. oktober kl. 10 og varer mellom 2 og 3 timer.

Prosjektet heter Mixed-Initiative Composition: Collective Agency in Interactive Music Systems

Hvordan utvikler ideene seg?

– Ideer til musikkomposisjoner blir ofte til i utprøvende samspill mellom musikere. I dette Ph.d.-prosjektet vil jeg utforske hvordan kreativt initiativ forhandles gjennom dynamiske samhandlinger mellom musiker-komponister, og der erfaringen er at det ikke alltid er lett å beskrive hvordan ideer utvikler seg i slike kollektive prosesser. I denne workshopen fokuserer vi på mellommenneskelig samhandling spesielt, men jeg er på sikt interessert i hvordan slike prosesser kan modelleres i interaktive musikksystemer bestående av både menneske- og maskinbaserte agenter, skriver Notto i en e-post.

Hvem kan delta?

Målgruppen for denne workshopen er musikkstudenter på masternivå, musikkstipendiater eller profesjonelt utøvende musikere. Den viktigste kvalifikasjonen for å delta er erfaring med å komponere musikk og lage låter i kollektive sammenhenger i samspill med andre musikere (f.eks. gjennom improvisering/«jamming» rundt ideer på øvinger og liknende).

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar i en fokusgruppe med 8-16 deltakere. Formen vil veksle mellom strukturerte spørsmål og modererte gruppediskusjoner. Det vil bli gjort opptak (lyd og video) av workshopen.

Personvern

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Alle data vil anonymiseres i den avsluttende rapporten, i dette tilfellet en Ph.d.-avhandling, og det vil ikke publiseres noen opplysninger som vil kunne identifisere enkeltpersoner. Alle opplysninger som publiseres vil ha en faglig relevans til prosjektets tematikk.

Meld deg på

Skriv en e-post med
– navn
– musikkbakgrunn
– en kort beskrivelse av hvorfor du er interessert i å delta
Send e-posten til..

imported-image

Notto J. W. Thelle

Stipendiat

Oppføringspraksis

Sist oppdatert: 18. september 2019