Jobbskygging.jpg
Illustrasjon: Espen Friberg

Jobbskygging

Studentene ved Norges musikkhøgskole får tilbud om å besøke og observere tidligere NMH-studenter i deres arbeidssituasjon.

Prosjektet er studentdrevet og er et samarbeid mellom Studentutvalget (SUT) og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), med støtte fra NOKUT. Prosjektet har som målsetning å gi studentene verdifulle erfaringer med et yrkesfelt de er interessert i. Dette kan bidra til en virkelighetsorientering om hva som møter studentene etter studiene. 

Mer om prosjektet og påmelding

Sist oppdatert: 27. april 2018