Meld fra

Her kan du melde fra om kritikkverdige forhold på Musikkhøgskolen.

Vi ønsker å tilby alle et positivt og inkluderende studiemiljø. Det skal være trygt for deg å varsle og du skal være sikker på at saken følges opp.

Hva er kritikkverdige forhold og hva skjer når du varsler?

Meld fra

* Emne:
Hva gjelder saken?
* Hva vil du melde fra om?
Beskriv det kritikkverdige forholdet så nøye som mulig.
E-post:
Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.
Sist oppdatert: 3. februar 2016