Si fra

Her kan du melde fra om kritikkverdige forhold på Musikkhøgskolen.

Som student ved NMH har du rett på et godt studie- og læringsmiljø. Dersom du opplever noe som du mener bryter med dette, kan du si ifra her. Alle saker som kommer inn følges opp av studieadministrasjonen. Du kan velge å være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir epostadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

Hva er kritikkverdige forhold og hva skjer når du varsler?

Si fra

* Emne:
Hva gjelder saken?
* Hva vil du melde fra om?
Beskriv det kritikkverdige forholdet så nøye som mulig.
E-post:
Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.
Sist oppdatert: 30. juni 2018