Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Her finner du informasjon og retningslinjer dersom du eller noen du kjenner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet. 


Last ned Policy-dokumentet som pdf


Når skal du melde fra?

Dersom du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, eller er vitne til gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, skal du si ifra til din kontaktperson så raskt som mulig. Slik kan saken behandles før den utvikler seg videre.

Hvordan varsle?

Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig til din studiekontakt.

Alternativt kan du løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgte (SUT) eller læringsmiljøutvalget.

Studenter kan også få hjelp hos studentrådgivningen på SiO.
For henvendelse: Telefon: 22 85 33 27 - E-post: studentradgivningen@sio.no

Hva skjer når du melder fra?

  • Når NMH mottar en klage om opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet / trakassering, gjelder Rutine for varsling ved Musikkhøgskolen.
  • Varslingssaker og klager er unntatt offentlighet og behandles konfidensielt.
  • Begge parter skal ha mulighet til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen støtteperson.
  • Personalseksjonen er ansvarlig for saksbehandling når en klage fremmes skriftlig.

Musikkhøgskolens policy er nulltoleranse

Norges musikkhøgskole har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Norges musikkhøgskole (NMH) er en institusjon som kjennetegnes av å ha små miljø med tette bånd mellom studenter og ansatte. Alle ansatte og studenter har rett på en hverdag fri for opplevelsen av å bli trakassert, seksuelt eller på annen måte. Dette dokumentet er et virkemiddel i arbeidet med å gi studenter og ansatte en trygg hverdag.

Høgskolestyret har etter universitets- og høgskoleloven og arbeidsmiljøloven det overordnede ansvaret for å sikre et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LMU) er delegert ansvar fra styret for å påse at NMH tilbyr studentene et fullt forsvarlig fysisk og psykisk læringsmiljø.


Last ned Policy-dokumentet som pdf


Sist oppdatert: 21. november 2017