Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Hva gjør du dersom du eller noen du kjenner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet?

Når skal du melde fra?

Dersom du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, eller er vitne til gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, skal du si ifra så raskt som mulig. Slik kan saken behandles før den utvikler seg videre.


Hvordan varsle?

Du kan varsle skriftlig på nettskjema eller muntlig til din studentkontakt.

Alternativt kan du løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgte (SUT) eller læringsmiljøutvalget.

Studenter kan også få hjelp hos studentrådgivningen på SiO.
For henvendelse: Telefon: 22 85 33 27 - E-post: studentradgivningen@sio.no


Hva skjer når du melder fra?

Når NMH mottar en klage om opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet / trakassering, gjelder Rutiner for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet ved NMH


Musikkhøgskolens policy er nulltoleranse

Norges musikkhøgskole har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Norges musikkhøgskole (NMH) er en institusjon som kjennetegnes av å ha små miljø med tette bånd mellom studenter og ansatte. Alle ansatte og studenter har rett på en hverdag fri for opplevelsen av å bli trakassert, seksuelt eller på annen måte. Dette dokumentet er et virkemiddel i arbeidet med å gi studenter og ansatte en trygg hverdag.

Høgskolestyret har etter universitets- og høgskoleloven og arbeidsmiljøloven det overordnede ansvaret for å sikre et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø. Læringsmiljøutvalget (LMU) er delegert ansvar fra styret for å påse at NMH tilbyr studentene et fullt forsvarlig fysisk og psykisk læringsmiljø.

Sist oppdatert: 30. august 2018