Studentutvalget (SUT)

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Kontakt SUT

Studentutvalget holder til på rom 111 i 1. hus.

Styret i SUT blir valgt av studentene. I mai ble det valgt nytt styre som trer i kraft fra studiestart i august. Ny leder i SUT er Siri Storheim.

Hva gjør SUT?

SUT har ansvar for kommunikasjon med fagledelse og administrasjon, fronting av viktige studentsaker i ulike fora og sosiale tilstelninger. SUT kontrollerer skap, administrerer øve-rom og hjelper til under oppstartsuka og opptaksprøvene. SUT er bindeleddet mellom NMH og Velferdstinget og Norsk studentorganisasjon (NSO). 

Fester

SUT arrangerer også fester og andre sosiale aktiviteter for studentene på NMH. Følg med!

Skap

I kjelleren i 1. hus er det tilgjengelig skap for de som måtte ønske det.

Det fungerer på denne måten:

  1. Du finner deg et ledig skap og setter en lås på det.
  2. Marker skapet med navn og studieretning, eks. Ola Nordmann, KAUTkl-13.

Det er dessverre ikke nok skap til alle som vil ha, så her er det førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Øveromsregler i 5. etasje, 1. hus

Ved hver dør henger et skjema. Når du tar over et ledig rom skriver du opp fornavn og tidspunktet du overtok rommet på skjemaet.
Etter en times øving kan rommet bli overtatt av nestemann i kø, men har du ikke blitt kastet ut etter 10 minutter kan du skrive deg opp til en ny time.

Det er ikke lov å drive med privatundervisning på NMH.

Sist oppdatert: 16. juni 2016