Studentutvalget (SUT)

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Kontakt SUT

Studentutvalget holder til på rom 111 i 1.hus. SUT blir valgt av studentene på allmøte, og sitter i ett år. Valg til SUT gjennomføres i løpet av vårsemesteret hvert år. Leder av SUT for skoleåret 2018/2019 er Sverker Rundqvist.

Hva gjør SUT?

SUT er NMHs studentdemokrati, og har ansvaret for kommunikasjon med faglig og administrativ ledelse ved institusjonen. SUT fronter saker som er viktige for studentene i ulike fora og arbeider for å bedre studentenes læringsmiljø og kvaliteten på studiene. SUT arrangerer også sosiale tilstelninger for studenter på NMH. SUT kontrollerer skap, administrerer øvingsrom og hjelper til under oppstartsuka for nye studenter og oppstartsprøvene. SUT er medlemslag i Norsk studentorganisasjon (NSO) og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

Fester

SUT arrangerer fester og andre sosiale aktiviteter for studentene på NMH. Følg med!

Støtte

Har du en god idé til et sosialt event? Nå har du muligheten til å søke om penger til å realisere idéen. 

Sist oppdatert: 30. juli 2018