sut-styret-18-19.jpg
SUT-styret 2018/19. Foto: Kjetil A. Bjørgan

Studentutvalget (SUT)

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Kontakt SUT

Studentutvalget holder til på rom 111 i 1.hus. SUT blir valgt av studentene på allmøte, og sitter i ett år. Valg til SUT gjennomføres i løpet av vårsemesteret hvert år. Leder av SUT for skoleåret 2018/2019 er Sverker Rundqvist.

International student?

The International Student Comittee (ISC) is here for you.

Hva gjør SUT?

SUT er NMHs studentdemokrati, og har ansvaret for kommunikasjon med faglig og administrativ ledelse ved institusjonen. SUT fronter saker som er viktige for studentene i ulike fora og arbeider for å bedre studentenes læringsmiljø og kvaliteten på studiene. SUT arrangerer også sosiale tilstelninger for studenter på NMH. SUT kontrollerer skap, administrerer øvingsrom, ansvarer for det sosiale opplegget under oppstartsuka for nye nye studenter og hjelper til under opptaksukene. SUT er medlemslag i Norsk studentorganisasjon (NSO) og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

For at du skal kunne følge med på hva vi jobber med:
Her fins referat fra alle møter til SUT. 

Studentrepresentanter

Studentdemokratiet ved NMH er større enn bare SUT - totalt sitter også rundt 40 studenter i utvalg og komiteer som alle styr skolens virksomhet på ulike måter. SUT oppnevner alle studentrepresentanter og ordner også minst to samlinger for alle tillitsvalgte hvert år. Her her en oversikt over alle studentrepresenentanter. Ikke nøl med å ta kontakt med noen av dem hvis du har spørsmål, klager eller idéer! Har du lyst å engagere deg? Arbeidet med å oppnevne studentrepresentanter starter på våren (for kommende studieår) men det dukker ofte opp ting i løpet av året også. Ta kontakt med oss så kan vi snakke mer om det! 

Fester

SUT arrangerer fester og andre sosiale aktiviteter for studentene på NMH. Følg med på Facebok for oppdatert informasjon. Kommende fester: 
Nyttårsfest, 26. januar.
Sommerfest 25. mai.

Lyst å være med å planlegge å gjennomføre fest? Vi setter sammen en festkomitte for hver fest. Bare ta kontakt hvis du har lyst å være med! 

SOSIALSTØTTEN

Har du en god idé til et sosialt event? Nå har du muligheten til å søke om penger til å realisere idéen. 

Sist oppdatert: 27. november 2018