SUT 2019
SUT-styret 2019/20. Foto: MIlad Gholami

Studentutvalget (SUT) 2019–2020

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.

Kontakt SUT

Studentutvalget holder til på rom 111 i 1. hus. SUT blir valgt av studentene på allmøte, og sitter i ett år. Valg til SUT gjennomføres i løpet av vårsemesteret hvert år.

Leder av SUT for skoleåret 2019/2020 er Elin Nilsen.

International student?

The International Student Comittee (ISC) is here for you.

Hva gjør SUT?

SUT er NMHs studentdemokrati og har ansvaret for kommunikasjon med faglig og administrativ ledelse ved institusjonen.

SUT fronter saker som er viktige for studentene i ulike fora og arbeider for å bedre studentenes læringsmiljø og kvaliteten på studiene. SUT arrangerer også sosiale tilstelninger for studenter på NMH.

SUT kontrollerer skap, administrerer øvingsrom, ansvarer for det sosiale opplegget under oppstartsuka for nye nye studenter og hjelper til under opptaksukene.

SUT er medlemslag i Norsk studentorganisasjon (NSO) og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

For at du skal kunne følge med på hva vi jobber med:

Studentrepresentanter

Studentdemokratiet ved NMH er større enn bare SUT – totalt sitter også rundt 40 studenter i utvalg og komiteer som alle styr skolens virksomhet på ulike måter. SUT oppnevner alle studentrepresentanter og ordner også minst to samlinger for alle tillitsvalgte hvert år.

Her her en oversikt over alle studentrepresenentanter. Ikke nøl med å ta kontakt med noen av dem hvis du har spørsmål, klager eller idéer!

Har du lyst å engasjere deg?

Arbeidet med å oppnevne studentrepresentanter starter på våren (for kommende studieår), men det dukker ofte opp ting i løpet av året også. Ta kontakt med oss så kan vi snakke mer om det! 

Fester

SUT arrangerer fester og andre sosiale aktiviteter for studentene på NMH. Følg med på Facebok for oppdatert informasjon.

Lyst å være med å planlegge å gjennomføre fest? Vi setter sammen en festkomitte for hver fest. Bare ta kontakt hvis du har lyst å være med! 

SOSIALSTØTTEN

Har du en god idé til et sosialt arrangement? Nå har du muligheten til å søke om penger til å realisere idéen. 

Lavterskel treningstilbud

NMH tilbyr denne våren som et prøveprosjekt treningstilbud på MF Vitenskapelig høgskole.

Valg 2020 fra 27.4 – 1.5.

Valget 2020

Her finner du informasjon om valget til neste års Studentutvalg (SUT) og studentrepresentanter til NMHs styre.

Kandidater til valget 2020

Her er en oversikt over dem som stiller til valg som representant i høgskolestyret og til SUT.

Sist oppdatert: 24. april 2020