SUT-styret 2019 - 2020

For studieåret 2019 - 2020 er desse studentane valt til å vere studentane sine røyster ovarfor leiing og administrasjon gjennom arbeidet i Studentutvalet.


Leiar:

Elin Nilsen 
elin.e.nilsen@student.nmh.no
 

 


Nestleiar:

Tomas Laukvik Nannestad
tomas.l.nannestad@student.nmh.no


Økonomiansvarleg:

Jonas Hald
jonas.hald@student.nmh.no


Øvrige medlemmer i SUT 

Maren Sofie Nyland Johansen
maren.n.johansen@student.nmh.no


 

Live Sunniva Smidt
live.s.smidt@student.nmh.no


Sanyu Nsubuga
sanuy.nsubuga@student.nmh.no

Sist oppdatert: 22. oktober 2019