Møtereferater

Her legger vi opp referater fra SUTs egne møter, for at alle skal kunne følge med på hva vi jobber med. 

Sist oppdatert: 6. september 2018