Studenterrepresentanter i utvalg og komitéer

NMH er en stor organisjon med mange forskjellige utvalg og komitteer. I alle utvalg som er vedtaksdyktig er det lovpålagt at det skal være 20% studentrepresentasjon. Til sammen sitter det ca 40 studenter i utvalg og komitteer på NMH. Det er Studentutvalget (SUT) som oppnevner representantene og her er en oversikt. 

Alle tillitsvalgte studenter er åpne for at alle studenter kan ta kontakt med de, så finn aktuelt utvalg og send en melding dersom det er noe du lurer, dersom du har en ide eller om du vil klage på noe. 

 

Programutvalg

Programutvalgene jobber med alt som handler om respektive program, og sikrer oppfølging og utvikling av programmene. Her er en lenke til informasjonsside om alle programutvalg. Der står også hvilke ansate som sitter i utvalgene. 


Programutvalg for kandidatstudiet i musikkpedagogikk
Renate Ørnes Eide (sang)    Susanne Trinh 

Programutvalg for utøvende kandidatstudier klassisk
Siri Storheim     Tomas Nannestad

Programutvalg for utøvende masterstudier
Simen A.O. Hagen 

Programutvalg for komposisjonsstudier
Anna Linh Berg    Mikael Aksnes-Pehrson

Programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier
Alice Lewin (jazz)     Eir Vatne Strøm (folkemusikk)

Programutvalg for musikkterapistudier
Stig Børre Holvik Høydal    Marte Stensheim

Programutvalg for dirigeringsstudier
Rebekka Ingibjartsdottir (kor)    Andreas Hansson (orkester)

Programutvalg for kirkemusikkstudier
Per Anders Håvelsrud    Sindre Seim Gullbrandsen 

Programutvalg for musikkpedagogiske studier
Astrid Willumsen    Simen Skrebergene

Programutvalg for musikkteori- og musikkteknologistudier
Bendik Sells (teori)    Idar Eliassen Pedersen (teknologi)

Programutvalg for pianostemmerutdanningen
Anne-Lise Arntsen      Hans Petter Brenk 


Andre utvalg

Trykk på respektive utvalg for å lese mer og for å se de andre representantene. 

Konsertutvalget 
Eskild Myrvoll      Sophia Cabo

SNORK – Studentenes Nye OrkesterUtvalg (studentrepresentanter i Orkesterkomiteen)
Monika Holst-Olsen    Åsmund Moen          Tor Alvin Wika    Linn Marie Haram Kasper Helmersson

Kammerkorkomiteen
Sandrine Schau    Magnus Fremstad

Høgskolestyret
Anna Rødevand    Simen A.O. Hagen

Klagenemda
Johanne Skaansar    Håvard Farnes

Kammermusikkomiteen
Nanna Ikutomi Sørli 

Læringsmiljøutvalget
Anna Johansen (leder)    Anna Rödevand    Simen Skrebergene

Studieutvalget
Sverker Rundqvist    Johan Christian Bruun 

Kunstutvalget
Monika Holst-Olsen

Biblioteksutvalget
Anders Krøger

Utvalg for mangfold og Likestilling
Johanne Skaansar      Håvard Farnes (vara)

CEMPE Styringsgruppe
Sverker Rundqvist    Simen Skrebergene 

Brukerutvalg kantina
Anna Sonstad     Ragna Rian
 

Sist oppdatert: 30. november 2018