Studentrepresentanter i utvalg og komitéer

Musikkhøgskolen er en stor organisjon med mange forskjellige utvalg og komitteer. I alle utvalg som er vedtaksdyktig er det lovpålagt at det skal være 20 prosent studentrepresentasjon.

Til sammen sitter det ca. 40 studenter i utvalg og komitteer på NMH. Det er Studentutvalget (SUT) som oppnevner representantene og her er en oversikt. 

Alle tillitsvalgte studenter er åpne for at alle studenter kan ta kontakt med de, så finn aktuelt utvalg og send en melding dersom det er noe du lurer, dersom du har en ide eller om du vil klage på noe. 

Programutvalg

Programutvalgene jobber med alt som handler om respektive program, og sikrer oppfølging og utvikling av programmene.

Les mer om alle progamutvalgene på ansattsidene. Der står også hvilke ansate som sitter i utvalgene. 

Programutvalg for kandidatstudiet i musikkpedagogikk:

 • Renate Ørnes Eide (sang).
 • Susanne Trinh.

Programutvalg for utøvende kandidatstudier klassisk:

 • Siri Storheim.
 • Tomas Nannestad.

Programutvalg for utøvende masterstudier:

 • Simen A. O. Hagen.

Programutvalg for komposisjonsstudier:

 • Anna Linh Berg.
 • Mikael Aksnes-Pehrson.

Programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier:

 • Alice Lewin (jazz).
 • Eir Vatne Strøm (folkemusikk).

Programutvalg for musikkterapistudier:

 • Stig Børre Holvik Høydal.
 • Marte Stensheim.

Programutvalg for dirigeringsstudier:

 • Rebekka Ingibjartsdottir (kor).
 • Andreas Hansson (orkester).

Programutvalg for kirkemusikkstudier:

 • Per Anders Håvelsrud.
 • Sindre Seim Gullbrandsen.

Programutvalg for musikkpedagogiske studier:

 • Astrid Willumsen.
 • Simen Skrebergene.

Programutvalg for musikkteori- og musikkteknologistudier:

 • Bendik Sells (teori).
 • Idar Eliassen Pedersen (teknologi).

Programutvalg for pianostemmerutdanningen:

 • Anne-Lise Arntsen.
 • Hans Petter Brenk.

Andre utvalg

Trykk på respektive utvalg for å lese mer og for å se de andre representantene.

Konsertutvalget

 • Eskild Myrvoll.
 • Sophia Cabo.

Les mer om Konsertutvalget.

SNORK – Studentenes Nye OrkesterUtvalg

 • Monika Holst-Olsen.
 • Åsmund Moen.
 • Tor Alvin Wika.
 • Linn Marie Haram Kasper Helmersson.

Les mer om SNORK (studentrepresentanter i Orkesterkomiteen).

Kammerkorkomiteen

 • Sandrine Schau.
 • Magnus Fremstad.

Les mer om Kammerkorkomiteen.

Høgskolestyret

 • Anna Rødevand.
 • Simen A. O. Hagen.

Les mer om Høgskolestyret.

Klagenemnda

 • Johanne Skaansar.
 • Håvard Farnes.

Les mer om Klagenemnda.

Kammermusikkomiteen

 • Nanna Ikutomi Sørli.

Les mer om Kammermusikkomiteen.

Læringsmiljøutvalget

 • Anna Johansen (leder).
 • Anna Rödevand.
 • Simen Skrebergene.

Les mer om Læringsmiljøutvalget.

Studieutvalget

 • Sverker Rundqvist.
 • Johan Christian Bruun.

Les mer om Studieutvalget.

Kunstutvalget

 • Monika Holst-Olsen.

Les mer om Kunstutvalget.

Biblioteksutvalget

 • Anders Krøger.

Les mer om Biblioteksutvalget.

Utvalg for mangfold og likestilling

 • Johanne Skaansar.
 • Håvard Farnes (vara).

Les mer om utvalg for mangfold og likestilling.

CEMPEs styringsgryppe

 • Sverker Rundqvist.
 • Simen Skrebergene.

Les mer om CEMPE styringsgruppe.

Brukerutvalget for kantina

 • Anna Sonstad.
 • Ragna Rian.
Sist oppdatert: 30. november 2018