Valget 2020

Her finner du informasjon om valget til neste års Studentutvalg (SUT) og studentrepresentanter til NMHs styre.

Mandag 27. april 2020 kl. 08.00 presenteres alle kandidater og valgene åpner. Valgene gjennomføres elektronisk og holder åpent fram til fredag 1. mai kl. 23.59.

Selve valget

Alle studenter har stemmerett og vil få en mail med en lenke til valgene. Dersom du ønsker å gå til valgene fra denne siden, er adressen valg.usit.no (innlogging med feide).

Begge valgene ligger på samme sted, og de heter henholdsvis «Studentutvalget 2020-2021» og «Studenter til styret 2020-2021».

Dersom det skulle være en feil i manntallslistene, og du får beskjed om at du ikke har stemmerett, kan du stemme likevel, og valgstyret vil ta stilling om stemmen skal godkjennes.

Kandidatene til valget

Se oversikten over dem som stiller til valg i år>>

Vervene

Studentrepresentant i styret  

Styret er NMHs øverste organ og har to studentrepresentanter som velges hvert år.  Det skal velges to ordinære medlemmer og to varaer, og det skal være en mannlig og en kvinnelig av hver. Å sitte i styret er et honorert verv og innebærer å sette seg godt inn i sakspapirene til hvert møte og gjøre nødvendig research, bidra med studentperspektivet på møtene, delta på ca. fire styremøter i året og en del andre møter i tillegg.

Studentutvalget (SUT)

Studentutvalget (SUT) er NMH-studentenes eget organ. SUT blir valgt av studentene og sitter i ett år.

Leder  

Honorert verv. Leder arbeidet i SUT og er hovedansvarlig for et av to hovedområder til SUT: studentpolitikken og det faglige arbeidet. Dette innebærer å lede arbeidet med studentrepresentanter, holde kontakten med rektorat og administrasjon og representere Studentutvalget i arbeidsgrupper, utvalg og komiteer. 

Leder er også ansvarlig for å innkalle til møter med SUT og for SUT sin e-postadresse.  

Nestleder

Honorert verv. Nestleder er hovedansvarlig for det andre hovedområdet til SUT – sosiale tiltak. Dette innebærer å lede arbeidet, planlegge og gjennomføre NMH-festene og SUTs opplegg under oppstartsuka, være samordnende for foreninger på NMH og være ansvarlig for SOSIALSTØTTEN.

Økonomiansvarlig

Honorert verv. Ansvar for SUTs økonomi. Dette innebærer å betale fakturaer, føre regnskap, kontantkasse til festene, ha kontakt med banken og føre referat på SUT- møtene.

3 medlemmer

Frivillig verv. SUT består også av minst 3 medlemmer. Dette innebærer å delta på SUT sine møter, være med i crewet på NMH-festene og delta på diverse aktiviteter som for eksempel å stå på stand.

Sist oppdatert: 24. april 2020