Kandidater til valget 2020

Her er en oversikt over dem som stiller til valg som representant i høgskolestyret og til SUT.

Hvem som stiller til hva står under hver enkelt kandidat.

Iver Bunkholt

 • Studerer: Klassisk utøvende bachelor i cello
 • Stiller til valg på: Høgskolestyret

Hvorfor: – Jeg stiller til valg for å styrke studentenes stemme og engasjement i styret. Det er viktig at studentene er informert om hvilke beslutninger som blir tatt på deres vegne, og jeg ønsker å bidra til at skolen utvikler seg i en retning som er til studentenes beste.


Emily Adomah Adjei

 • Studerer: Kandidatstudiet i utøving – sang, 3. år
 • Stiller til valg på: Høgskolestyret

Hvorfor: – Jeg ønsker å stille som elevrepresentant for skolestyret for å være en tydelig stemme som retter oppmerksomhet mot hva mine medstudenter mener bør endres. Etter tre år som student på NMH, føler jeg at jeg har stadig større innsikt i hva som foregår her på skolen, alt hva den har å tilby og hvor mange initiativrike og dyktige mennesker som finnes her, men også hvordan ting kan forbedres. Jeg har ikke sittet i SUT eller i programstyret, men har et sterkt ønske om å lære mer om prosessene og avgjørelsene om våre studenters hverdag og muligheter, for deretter å bidra med de innspillene som kreves for å forbedre dette. Jeg har klare meninger og er veldig klar for å formidle det mener bør endres.


Annie Eline Lundgreen

 • Studerer: klassisk saksofon utøvende 1. året.
 • Stiller til valg på: Høgskolestyret og Studentutvalget

Hvorfor: – Jeg ønsker å stille fordi jeg vil benytte meg av muligheten til å påvirke studiehverdagen, studenttilbudet og NMH slik at skolen og tilværelsen blir best mulig. Jeg ønsker å engasjere meg, og jeg synes det er spennende å kunne se kreative løsninger og å ha påvirkningskraft. Å gå på NMH er fantastisk, og de dyktige lærerne, mangfoldet blant studentene og alle mulighetene til å dyrke seg selv og sine særegenheter, er unikt. Likevel kan det være vanskelig å virkelig benytte seg av alle mulighetene en faktisk har som student ved Norges musikkhøgskole. Det er derfor noe jeg ville fokusert på ved å være et mellomledd mellom studentene og ledelsen. Jeg tror nemlig at god kommunikasjon, et bra felleskap, nytenkning og mot til å si sin mening kan gi en levende skole som aldri stagnerer men heller ruster elevene til å følge sine drømmer og nå sine mål.


Oskar Goedvriend Lindberget

 • Studerer: Utøvende jazz 1. klasse, spiller saksofon (alt og sopran)
 • Stiller til valg på: Studentutvalget

Hvorfor: – Jeg har lyst til å være med i SUT fordi jeg ønsker å bidra med sosiale aktiviteter på skolen. Jeg har lyst til å være med på å planlegge og lede opplegg for oppstartsuka, komme med ideer til og gjennomføre sosiale initiativ på skolen, være med å arrangere NMH-fester og delta der det trengs, og er ellers villig til å bistå ellers der det skulle være nødvendig.


Elise Sandvik Olsen

 • Studerer: Bachelor i pedagogikk med hovedinstrument jazzvokal
 • Stiller til valg på: Studentutvalget

Hvorfor: – Jeg stiller til valg fordi jeg synes jobben sut gjør virker morsom og samtidig som den er viktig for det sosiale miljøet på skolen. Jeg har lyst til å få erfaring med å arrangere og planlegge, og har masse engasjement på lager.


Ingvild Ness

 • Studerer: bachelor utøving klassisk, 2, klasse
 • Stiller til valg på: Studentutvalget

Hvorfor: – Jeg synes det er gøy og interessant å være med på avgjørelser og forslag. Jeg ønsker å kunne påvirke og fremme studentenes sak.


Hans Kristian Ven Røstad

 • Studerer: Bachelor i dirigering
 • Stiller til valg på: Høgskolestyret og Studentutvalget

Hvorfor: – Jeg ønsker å hjelpe til med å påvirke studiehverdagen til meg og mine medstudenter. Jeg tror et godt læringsmiljø er nøkkelen til å få mest mulig ut av studietiden.


Foto: Andreas Alexander Turau

Sverker Rundqvist

 • Studerer: Bachelor utøvende klassisk, 4. klasse. Master til høsten
 • Stiller til valg på: Høgskolestyret

Hvorfor: – Jeg har sittet i Høgskolestyret dette året, og har lyst til å fortsette ett år til. Kunnskapen og erfaringen jeg sitter på fra dette året i styret og fra året som SUT-leder gjør at jeg føler at jeg har noe å bidra med, og at jeg kan representere studentene på en god måte.


Anna Linh Nguyen Berg

 • Studerer: Kandidatstudiet i komposisjon, 3. klasse
 • Stiller til valg på: Høgskolestyret

Hvorfor: – Jeg stiller til gjenvalg i Høgskolestyret 2020/2021 etter å ha sittet et år som studentrepresentant i styret. Jeg er svært engasjert i hva som skjer på skolen og interessert i hvordan beslutninger tas og på hvilken bakgrunn dette skjer. I tillegg har jeg også vært studentrepresentant i Programutvalget for komposisjonsstudier i to år og har gjennom disse to foraene lært svært mye om hvordan beslutningsprosesser foregår på NMH.

Å sitte i et styre på en institusjon som NMH, er ikke noe jeg tar lett på. Det krever erfaring for å bli hørt i viktige saker. Det tar tid forstå strukturen i styrearbeidet og forstå hvordan det er viktig forberede seg. Det er viktig at studentrepresentantene stiller godt nok forberedt til kunne være fullverdige styremedlemmer, både når det gjelder å forstå saksforberedelser, forstå beslutningsstrukturen og ikke minst hvordan å kommentere på saksfremlegg. Jeg har aktivt undersøkt og fått innspill fra flere seksjoner og fagmiljøer på skolen knyttet til ulike styresaker, for å stille best mulig forberedt til de mange sakene som kommer opp på hvert møte.

Jeg er motivert til å jobbe for studentenes saker videre i Høgskolestyret. Jeg håper på fornyet tillit fra studentene og jeg vil gjøre mitt ytterste for å tale studentenes sak. Musikkhøgskolen har økonomiske utfordringer fremover og det er viktig å ha sterke studentstemmer i styret i en slik situasjon.


Anna Rødevand

 • Studerer: Masterstudiet i utøving – klassisk fiolin
 • Stiller til valg på: Høgskolestyret

Hvorfor: – Jeg vil fortsette å engasjere meg for studentene ved NMH, derfor ønsker jeg å bli valgt som studentrepresentant til NMHs styre. Som tidligere leder av studentutvalget, medlem av styret og nestleder i læringsmiljøutvalget har jeg fått kunnskap og erfaringer som vil komme godt med i styrearbeidet. Som studentrepresentant i styret ønsker jeg å være et bindeledd mellom studentene og ledelsen. Jeg ser det som en viktig oppgave å bringe studentenes perspektiver inn diskusjonene og beslutningene i styret. Jeg vil være en pådriver for at styret gjennomfører NMHs strategier, særlig «studenten i front». Jeg ønsker at studentene skal ha en tydelig stemme ved NMH og ha mulighet til å påvirke. Dette har jeg prøvd å få til gjennom å blant annet ta initiativ og organisere Musikkstudentkonferansen (som dessverre ble avlyst).


Simon Nilsson

Studerer: Kirkemusikk og spiller orgel

Stiller til valg på: Studentutvalget

Hvorfor: – Jeg bryr meg om skolen min og mine medstudenter og lærere.

 

Sist oppdatert: 24. april 2020