David Engmo2.jpg

Lyden av Musikkhøgskolen 2020

19.–22. mars 2020 skal NMH igjen prege Oslo med Lyden av Musikkhøgskolen. Denne siden oppdateres jevnlig med informasjon om festivalen.

Det har kommet inn ca. 120 forskjellige prosjektideer og forslag til festivalen etter fristens utløp 15. september. Dette er mer enn før forrige festival i 2017. Prosjektansvarlig Lars Kurverud forteller at mange av ideene peker seg ut.

– Det er svært mye spennende, og det er ekstra spennende at majoriteten av forslagene kommer fra studentene. Det er også gøy å se at mange faglærere har inkludert studentene i utarbeidelsen av prosjektforslag. Det er også initiert flere samarbeid på tvers av fagmiljøer. Mange prosjekter har et klart utadrettet fokus, foregår ute blant folk og er samtidig godt forankret i fagmiljøene, det er vi godt fornøyd med. Det mangler dessverre initiativer fra enkelte fagmiljøer, men dette tar den kunstneriske ledergruppen ta tak i, sier Lars Kurverud.  

Hva skjer med forslagene nå?

Alle som har sendt inn forslag skal ha mottatt en umiddelbar tilbakemelding. Den kunstneriske ledergruppen har vurdert hvert enkelt forslag. Noen initiativtakere har fått i oppdrag å videreutvikle ideer. Andre har fått oppfølgende spørsmål der det er behov for avklaringer. Noen få har allerede fått et klart «JA».

Forslagene blir nå satt sammen, vurdert, videreutviklet, brutt ned, bearbeidet og eventuelt plassert ut i et festivalprogram. I løpet av noen få uker skal alle ha fått en avklaring på hvilke prosjekter som vil kunne gjennomføres og ikke. Deretter følges hvert enkelt delprosjekt opp av prosjektstaben, produsenter og teknikere sammen med de involverte.

Hva skjer framover med festivalen?

I løpet av oktober vil en formskisse og et første programutkast for festivalen klar. Dette skal behandles av styringsgruppen i møte 22. oktober. Deretter vil det komme mer konkret informasjon om prosjektene.
Festivalprogrammet vil være klart for offentliggjøring rundt nyttår.

Kriterier for hvilke prosjekter som passer

– Mangfold og NMH i all sin bredde er det kompasset vi styrer etter, sier Gunnar Flagstad – som er kunstnerisk leder sammen med Larissa Tereščenko og Eyolf Dale.

Når de nå setter sammen festivalen vil de tenke: stort - smått -  tradisjonelt - nyskapende - offentlige rom - små rom - store rom - minimalistisk - maksimalistisk - lek og moro - ultraseriøst - på tvers  - på langs.

De vil se på forslagene og prosjekter i det offentlige rom, prosjekter som passer i små rom – «åpent hus på NMH» eller med publikumspotensiale til å fylle Lindemansalen, prosjekter som viser fagmiljøene – også aktiviteter utenom konserter, prosjekter på tvers av fagmiljøer og studieprogram og gjerne initiert, eiet og drevet av studenter.

Se filmen fra Lyden av Musikkhøgskolen 2017

For etternølere

– Dersom du har et prosjekt du bare MÅ melde inn til festivalen så kan du gjøre det til lydenavnmh2020@nmh.no, men vær obs på at det er liten sannsynlighet for at prosjekter som meldes inn nå etter fristen vil kunne realiseres, sier prosjektansvarlig Lars Kurverud.

Organisering av festivalen og planleggingen

Budsjettrammen for Lyden av NMH 2020 er 1,5 millioner kroner.
Prosjektleder: Thomas Møller
Styringsgruppe: Morten Halle, Gunnar Flagstad, Kjetil Bjørgan, Stig Gunnar Ringen, Lars H. Kurverud og Åsmund Moen (student)
Kunstnerisk lederguppe: Gunnar Flagstad, Eyolf Dale og Larissa Tereščenko

Prosjektansvarlig

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Relaterte artikler

Brian Olguin Cliff2.jpg
Nye muligheter på Lyden av Musikkhøgskolen 2020

Med «Lyden av Musikkhøgskolen» på trappene, er mulighetene mange for å røske i A4-rammene for musikken som skal formidles.

Sist oppdatert: 25. september 2019