Arbeidsgruppe for å utrede evt sammenslåing

Kjetil Solvik er med i en arbeidsgruppe som skal utrede «mulige gevinster ved en konsolidering av de kunstfaglige utdanningene i Oslo». Arbeidsgruppen er nedsatt av departementet. Les hva som skjer i føljetongen om strukturmeldingen.

Sist oppdatert: 19. mai 2016