Signering 4 – web.jpg

Avtale mellom SUT og NMH

Tirsdag 24. april undertegnet Studentutvalget (SUT) og NMH under en samarbeidsavtale som skal sikre et godt samarbeidsklima, ivareta en god dialog og sikre SUT sin uavhengighet.

I avtalen står det at NMH skal gi økonomisk støtte på kr 20 000,- i året til drift av SUT, og skal bistå i regnskapsføring. Driftsmidler skal brukes til faglige eller sosiale aktiviteter som hovedsakelig er rettet mot NMHs studenter, samt drift og videreutvikling av NMHs studentdemokrati.

Faste honorarsatser til leder i SUT, nestleder og økonomiansvarlig er også regulert i avtalen. Avtalen dekker også bruk av kontorplass, teknisk utstyr og faste møter med ledelsen ved NMH. Det er også avtalt at SUT skal også bistå NMH i informasjonsspredning og drive rekruttering for å sikre studentrepresentasjon i råd og komiteer.

Les hele avtalen (pdf)

Sist oppdatert: 26. april 2018